Invultools slaan aan bij Villa Hooghe Heide

20 juli 2022
invultool-scaled
Data
Nieuws

Invultools van KIK-V zijn handig voor kleinschalige organisaties zoals Villa Hooghe Heide, een particuliere woonzorgvoorziening voor ouderen. Na een uitgebreide test van de tools is het team dat daar werkt daarvan in ieder geval overtuigd. Speciale invultools rond de thema’s personele samenstelling en basisveiligheid werden vanaf 2022 door zorgmedewerkers verkent door het invullen van de gegevens onder meer uit de rapporten van het ECD-systeem en info vanuit de zorgplannen.

Voor veel zorgaanbieders is het aanleveren van kwaliteitsgegevens voor het Openbaar Databestand een behoorlijk gepuzzel. Welke gegevens zijn nodig, waar staan ze en hoe moeten de indicatoren worden berekend die aangeleverd moeten worden bij DESAN? Met de invultools van KIK-V ontstaat er meer grip op de berekening en de aanlevering van die kwaliteitsgegevens. Bij de woon-zorgvoorziening voor ouderen Villa Hooghe Heide zagen de medewerkers na een demonstratie en een uitgebreide test al snel de voordelen.

Kwaliteitskader DESAN

In de eerste helft van 2022 zijn de invultools in de praktijk getest. De uitkomsten zijn gebruikt bij het aanleveren van de gegevens voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg aan de DESAN. De invultools begeleiden medewerkers effectief bij het aanleveren van de juiste data zoals kwaliteitsindicatoren. Er ontstaat zo goed overzicht over de benodigde interne gegevens en de benodigde indicatoren worden automatisch berekend.  Door een eenduidige interpretatie van het handboek ‘indicatoren Personeelssamenstellingen berekening’ zijn deze vergelijkbaar met die van soortgelijke organisaties en kunnen organisaties ermee benchmarken.

Invultools werken eenvoudig

Waarom er gekozen is voor de invultools wordt uitgebreid vertelt in een interview op de website van KIK-V met Clari van Staveren, voormalig verpleegkundige en sinds  2012 directeur van Villa Hooghe Heide. Allereerst was er begrijpelijkerwijs de vraag of het invullen ingewikkeld zou worden. Het meeste werk bleek echter te zitten in het opzoeken van alle gegevens die uiteindelijk toch eerst moeten worden ingevoerd. Het gebruik van de tool is volgens Van Staveren helemaal niet lastig. “De instructie is glashelder`, vertelt ze in het interview met KIK-V. Je vult volgens de aanwijzing op je scherm alles in en je ziet direct wat er gebeurt. Vervolgens krijg je alle gegevens die je nodig hebt voor het onderzoeksbureau DESAN. Het is niet meer of minder dan dat.”

Ze wijst er als tip voor andere organisaties die de invultool willen gebruik op dat het invoeren zorgvuldig maar ook efficiënt moet gebeuren. Fouten moeten voorkomen worden en de invultool helpt erbij om ervoor te zorgen dat de gegevens altijd compleet zijn en aan alle voorwaarden voldoen. Op die manier heeft Villa Hooghe Heide vanaf nu alle cijfers altijd snel en adequaat op een rijtje.