Inwerkingtreding Wegiz mooie mijlpaal op een grote reis

vr 25 augustus 2023 - 09:00
Doctor in hospital using a digital tablet while take a rest.
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Wie dacht dat met het aannemen van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) het stof is neergedaald en alle betrokkenen op hun lauweren zijn gaan rusten, die heeft het mis. Wegiz is een kaderwet, wat betekent dat de wet gaandeweg wordt opgetuigd met Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). En elke AMvB moet weer door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. Eigenlijk is het traject dus net begonnen.

Achter de schermen wordt er bij het ministerie van VWS, NEN en alle andere betrokkenen dan ook hard gewerkt. Aan AMvB’s, maar ook aan het ontwikkelen van normen én aan de organisatie van het NEN EGIZ congres op 14 september in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Tijd voor een rondje langs de velden. Allereerst in Den Haag bij Ulco de Boer, beleidsadviseur gegevensuitwisseling bij VWS en Wegiz-kenner.

“Het is een mooie mijlpaal die we op 1 juli hebben bereikt toen de wet echt in werking trad,” zegt hij, “we zijn al sinds 2019 met deze wet bezig en nu gaat het beginnen. De wet is er en de eerste AMvB, over medicatieoverdracht gaat per 1 januari 2024 in. Wetten worden altijd van kracht op 1 juli of 1 januari.”

Blijven streven naar consensus

In Delft werken Shirin Golyardi en Mirjam van der Gugten bij NEN met een teams van collega’s werken aan de normen en certificatieschema’s. Die worden ontwikkeld in het kader van Wegiz. Een norm is een afspraak die verschillende partijen met elkaar vastleggen.

Golyardi en Van der Gugten brengen relevante stakeholders bij elkaar. Zo zorgen ze ervoor dat zij gezamenlijk komen tot afspraken. En die afspraken leggen ze vast in een norm. Golyardi ziet dat er nog veel kan verbeteren in de samenwerking tussen zorgprofessionals en verwacht dat een verbeterde elektronische gegevensuitwisseling daar heel goed bij kan helpen.

Golyardi en Van der Gugten hebben inmiddels een hele groep stakeholders om zich heen verzameld, die meewerken om nieuwe normen in het kader van de Wegiz te ontwikkelen. Iets om trots op te zijn, vindt Van der Gugten. “Net als de eerste EGIZ-norm die is ontwikkeld. Deze werd in april 2022 gepubliceerd: NEN 7503, de norm voor een elektronisch recept.”

Wegiz voorlopig prachtig resultaat

Last but most certainly not least, spreken we met Sylvia Veereschild, voorzitter van de NEN-commissie van deskundigen (CvD) voor informatievoorziening in de zorg én dagvoorzitter tijdens het aanstaande NEN EGIZ congres. De Wegiz is een prachtig resultaat, meent Veereschild, maar wel een voorlopig prachtig resultaat.

“We hebben op dit moment veertig verschillende talen in de zorg. Soms wordt er zelfs in dezelfde instelling verschillende talen gesproken. Daar wordt niemand blij van, zorgverleners niet en patiënten al helemaal niet. Wegiz zorgt ervoor dat we allemaal wettelijk verplicht zijn om dezelfde taal te spreken en met elke NEN-norm en AMvB die er bij komt worden we ook meer datavolwassen om dit te kunnen doen.”

Meer gelijkwaardige basis

Veereschild is blij met het gegeven dat zorginstellingen en patiënten straks over exact dezelfde informatie beschikken en er daardoor een meer gelijkwaardige basis ontstaat. “Zorgverleners hoeven niet alleen meer maar te vragen, patiënten kunnen nu ook zelf leveren. Daarom is het belangrijk om over dezelfde gegevens te beschikken.”

Lees het hele artikel in editie 4 van ICT&health, die op 24 augustus is verschenen. Wil je naar het congres van NEN-EGIZ? Kijk dan hier voor meer informatie.