Kabinet stopt 68 miljoen euro in data-infrastructuur voor R&D

27 februari 2023
Data-hergebruik-e1677492872222
Data
Nieuws

Het kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten. Dat werd eind vorige week bekend. Daaronder een project voor het toepassen van nieuwe technologie voor het beschikbaar stellen van schoon water, een gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie en een digitale infrastructuur voor datadelen op mobiliteitsgebied.

In april 2021 verdeelde het kabinet de eerste honderden miljoen van het Nationaal Groeifonds voor innovatieve technologie, onderzoek en producten. Hieronder behoorden destijds twee health-ontwikkelaars. Het samenwerkingsverband RegMed XB kreeg - voorwaardelijk - maximaal 56 miljoen euro toegekend voor de bouw van een fabriek voor regeneratieve geneeskunde. De Health RI alliantie, die zich richt op een digitale data-infrastructuur voor gezondheidsgegevens, kreeg maximaal 69 miljoen euro toegekend.

Bundelen kennis via data-infrastructuur

Voor het realiseren van een gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie trekt het kabinet nu 47 miljoen euro uit. Deze bijdrage komt bovenop de 22 miljoen euro voor Health-RI die in de eerste ronde aan het project is toegekend. Het gaat om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Over het project van RegMed XB wordt geen mededeling gedaan.

Health RI wil innovatie in gezondheidssector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en te verbinden. Met de investering die het Nationaal Groeifonds toezegde, kan Health RI nu grote stappen gaan zetten op dit gebied.

Regeneratieve geneeskunde

Binnen RegMed XB werken onderzoeksinstellingen, overheden, provincies, gezondheidsfondsen en bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen samen aan de ontwikkeling van therapieën voor chronische ziekten op basis van regeneratieve geneeskunde. Een ontwikkeling gebaseerd op stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. Regeneratieve geneeskunde gebruikt het vermogen van het menselijk lichaam om beschadigd weefsel zelf te herstellen. Dit zorgt ervoor dat een levenslange behandeling van symptomen niet meer nodig is.

De initiatieven voor regeneratieve geneeskunde en een digitale infrastructuur voor gezondheidsdata ontstonden deels vanuit de Universiteit Maastricht. Dat geldt ook voor de AI-hub Brightlands, dat gevestigd is op de Brightlands Smart Service Campus in Heerlen. Dit initiatief zou profiteren van de 276 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds die maximaal toegekend wordt aan de Nederlandse AI Coalitie, zo werd in 2021 bekend.

Over het Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet. Momenteel loopt er een derde ronde. Daarin beoordeelt de commissie 47 projecten.