Kennistafel VIPP Babyconnect over Mitz en Nuts

wo 11 mei 2022 - 13:55
Baby-Moeder
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Tijdens een kennissessie over Mitz en Nuts werden informatiemanagers en architecten van organisaties uit de regionale partnerschappen bijgespijkerd over de samenwerking tussen Mitz en Nuts. Die samenwerking zorgt ervoor dat zorgverleners en patiënten zich geen zorgen hoeven te maken over het woud aan toestemmingen dat nodig is voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

De geboortezorg is een van de vele zorggebieden waar de digitale uitwisseling van patiëntgegevens werkt. Dat is een van de conclusies die tijdens de kennissessie van VIPP Babyconnect over Mitz en Nuts ter tafel kwam. Voor het duurzaam delen van gegevens in de geboortezorg is een aantal generieke gegevens nodig. Denk daarbij aan authenticatie van de zorgverlener en die vanuit zijn of haar functie wel en niet mag. De authenticatie moet, net als de toestemming van de patiënt, goed geregeld zijn.

Dat is dan ook een van de speerpunten van VIPP Babyconnect. Zij zoeken, samen met leveranciers en andere programma's, naar goede technische oplossingen die aansluiten bij de afspraken en ontwikkelingen. Voor zorgaanbieders bieden zowel Mitz, voor het online regelen van toestemming, als Nuts een mogelijke oplossing. De Nuts e-overdracht standaarden zijn eind vorig jaar door negen aanbieders van IT-diensten in de zorg al omarmd.

Kennistafel VIPP Babyconnect

De manier waarop generieke functies in de systemen van zorgaanbieders gebruikt worden, is een keuze die zij zelf maken. De kennistafel van VIPP Babyconnect over Mitz en Nuts was georganiseerd om informatiemanagers en architecten bij zorgaanbieders handvatten te geven voor het maken van die keuzes. Tijdens de sessie bleek dat er nog veel vragen waren. Zoals over de verschillen tussen Mitz en Nuts, maar ook hoe de toestemming geregeld wordt.

Nuts richt zich op uitwisseling van gegevens op basis van een behandelrelatie in netwerkzorg. Hierbij kan verondersteld worden dat er toestemming is. Een voorbeeld hierbij is een verwijzing van een verloskundige naar een gynaecoloog. Mitz daarentegen ondersteunt uitwisselingen waar een uitdrukkelijke toestemming nodig is. Zelfs als de zorgverlener de gegevens nodig heeft, zo werd tijdens de kennistafel haarfijn uitgelegd.

“Werk je als zorgaanbieder met Nuts, dan wordt de veronderstelde toestemming vastgelegd in het elektronische cliëntdossier van de dossierhouder. Mitz is een online toestemmingsvoorziening waarin de uitdrukkelijke toestemming door patiënt wordt vastgelegd. De dossierhouder kan online de toestemming checken”, aldus Albert Vlug van Mitz.

Een, of beide systemen

Vervolgens moet de zorgaanbieder beslissen welke dienst, Mitz of Nuts, het beste bij de werkzaamheden van de zorgverlener past. In bepaalde gevallen kan het ook betekenen dat beide diensten van toepassing zijn. “Zorgaanbieders hoeven geen principiële keuze te maken tussen Nuts en Mitz. Onder water sluiten de systemen op elkaar aan”, zegt Steven van der Vegt van Nuts.

VIPP Babyconnevt zal de komende tijd, samen met leveranciers en andere programma's, een aantal concrete usecases gaan uitwerken. Daarmee kan de techniek vervolgens verder ontwikkeld worden. Doel is dat de toestemmingscontrole en de digitale gegevensuitwisseling in de praktijk goed werkt.