Kleurjeleven.nl krijgt weer hoogste erkenning als e-mental health tool

di 28 februari 2017 - 23:34
Nieuws

Het e-mental health programma Kleurjeleven.nl voor de zelfstandige aanpak van depressieve klachten bij volwassenen heeft voor de tweede maal erkenning gekregen op het hoogste niveau van het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Het door het Trimbos ontwikkelde programma kreeg opnieuw de erkenning ‘effectief met sterke aanwijzingen’.

Kleurjeleven.nl bestaat uit acht lessen en een opfrisles na twaalf weken. De lessen kunnen zelfstandig via het internet worden gevolgd en bevatten schriftelijke en gesproken informatie, korte films van drie voorbeeldcursisten, animaties en opdrachten. De cliënt krijgt onder andere lessen over ontspannen, minder piekeren en constructief denken. Het programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Vroegtijdig handelen helpt

Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdig handelen bij depressieve klachten leidt tot een snelle afname van klachten en het voorkomen van depressieve stoornissen. Dit is van belang voor mensen met depressieve klachten en voor hun mantelzorgers, gezien het negatieve effect van de klachten op de kwaliteit van leven van beide doelgroepen. Daarnaast is er maatschappelijke winst te behalen met het vroegtijdig handelen, aangezien depressie leidt tot hoge kosten voor de zorg en een hoog productieverlies als gevolg van ziekteverzuim.

Uit meerdere onderzoeken blijkt volgens Trimbos  de effectiviteit van Kleurjeleven.nl. Het e-mental health programma is vergeleken onder volwassen met andere online programma’s en wachtlijstcontrolegroepen. In alle gevallen bleek Kleurjeleven.nl net zo effectief in het verminderen van depressieve klachten als het andere programma, en in twee onderzoeken ook effectiever dan de wachtlijst controlegroep. Vier internationale meta-analyses over online programma’s en depressie ondersteunen de positieve bevindingen.

Kleurjeleven.nl wordt actief aangeboden als zelfhulptool via New Health Collective, maar ook via het blended aanbod in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ. In de huisartsenpraktijk wordt het programma steeds vaker aangeboden onder begeleiding van een praktijkondersteuner GGZ. Dat geeft de huisarts een effectief, efficiënt en laagdrempelig behandelinstrument voor een grote groep patiënten, aldus het Trimbos. Het programma wordt aangeboden

Blijvende aandacht nodig

Blijvende aandacht voor implementatie van e-mental health programma’s blijft echter nodig vanuit overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het aantal mensen dat bereikt wordt met preventieve activiteiten is nu nog beperkt.

De uitdaging is volgens het Loketgezondleven.nl dit bereik te vergroten, waarbij online aanbod een belangrijke rol kan spelen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de effectiviteit van zelfhulpinterventies groter is wanneer dit gecombineerd wordt met begeleiding. De afgelopen jaren is daarom gewerkt aan het aanbieden van Kleurjeleven onder begeleiding van een behandelaar.