KNMG wil achterban handreiking bieden over mogen opnemen gesprekken

ma 13 juni 2016 - 11:46
Nieuws

Het wel of niet (mogen) opnemen van gesprekken tussen een patiënt en een zorgverlener is al langere tijd een omstreden onderwerp. ICT&Health heeft er eind 2015, in het april-nummer en nu weer in het juni-nummer vanuit diverse hoeken veel aandacht aan besteed. Bovendien benadrukte minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer dat patiënten het recht hebben opnames te maken en dat ze dit toejuicht.

Onlangs kwam ook artsenorganisatie KNMG met een handreiking over het opnemen van gesprekken in spreekkamer. De brancheorganisatie stelt dat de behoefte hieraan groot is. Dat bleek onder meer  uit een enquête onder medisch specialisten die vorige week op radio 1 werd gepresenteerd. Dit onderzoek had als aanleiding de bovengenoemde brief van Schippers. Zij denkt dat het maken van een opname via bijvoorbeeld de smartphone de patiënt kan helpen om de informatie van de arts beter te onthouden en te delen met zijn naasten.

Verdeeldheid over voor- en nadelen

De enquête bevestigde volgens de KNMG het beeld dat ontstond bij eerdere reacties van artsen: zij zijn verdeeld over de voor- en nadelen van de telefonische opname van het gesprek. Driekwart van de medisch specialisten stelde in de nu gepubliceerde enquête de mogelijke verspreiding van de gespreksopname via internet of social media als een groot risico te zien. Men heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek.

De KNMG stelt  artsen bij deze richtlijnen te willen ondersteunen en ontwikkelt daarom in samenwerking met haar federatiepartners een handreiking hoe met verzoeken tot opnames om te gaan. Daarbij gaat de organisatie mede uit van de voordelen voor zowel patiënt als arts. Een opname kan helpen bij het gesprek, zeker bij emotionele gesprekken waarin patiënten moeite kunnen hebben om de informatie te onthouden. Ook kan het de patiënt ondersteunen bij de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling.

Goede afspraken nodig

Wel zijn goede afspraken belangrijk om ervoor te zorgen dat de opname ten goede komt aan de informatiebehoefte van de patiënt. Zo is het vanuit oogpunt van fatsoen en wederzijds vertrouwen van belang vooraf samen afspraken te maken over het opnemen van het gesprek, stelt de KNMG.
De handreiking zal verder ingaan op alternatieven om informatie over te dragen, zoals een samenvatting van diagnose en advies aan het eind van een gesprek. Medisch specialisten noemen dit ook in de enquête, evenals het meenemen van iemand naar het gesprek of het meegeven van voorlichtingsmateriaal.

Lees in het komende juni-nummer van ICT&Health het artikel van Masterstudent biomedische wetenschappen Rens Burm, waarin hij een sneak preview geeft van zijn onderzoek naar de voors, tegens en stand van zaken met betrekking tot opnames maken in de behandelkamer.