Koningin Máxima positief over Zorg op Afstand

do 4 april 2019 - 07:00
sensire_bezoekmaxima037_1500
Innovatie
Nieuws

Op woensdag 3 april bracht Koningin Máxima een werkbezoek aan zorgorganisaties Sensire en NAAST in Varsseveld. Het functioneren en verbreden van Zorg op Afstand was het centrale thema tijdens dit bezoek en het rondetafelgesprek met verschillende partijen uit de zorg in de Achterhoek. ICT&health mocht erbij aanwezig zijn.

Máxima was onder de indruk van de manier waarop de iPad de wereld van chronisch zieke mensen vergroot. Het op afstand monitoren geeft mensen een veilig gevoel, meer vrijheid en een betere regie over hun gezondheidssituatie, zo bleek uit gesprekken met ervaringsdeskundigen. Mensen ervaren de aandacht op afstand duidelijk als warme zorg. 80 procent van de ondervraagde patiënten zou deze vorm van zorg dan ook aanraden aan anderen.

“Zolang er nog artsen en verpleegkundigen in de buurt zijn, wordt de urgentie voor zorg op afstand nog niet echt gevoeld”, constateert Erwin Bomers, directeur Zorgbeleid bij Santiz, waartoe het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterwijk behoren. “Maar gezien de vergrijzing in de Achterhoek en het groeiende personeelstekort in de zorg gaat die situatie wel veranderen. Daarom willen we zorg op afstand snel gaan uitbreiden op basis van de ervaringen met InBeeld.”

Zelfmanagement patiënten

InBeeld richt zich op zelfmanagement van patiënten met COPD en hartfalen. Via de Thuismeten app houden zij zelf hun gezondheid in de gaten, terwijl hun waarden ook op afstand worden gecontroleerd door verpleegkundigen van Medisch Service Centrum NAAST in Varsseveld. Indien nodig neemt NAAST via beeldbellen contact op met de cliënt, die daarvoor gebruik maakt van een tablet met de Thuismeten en Beeldbellen app van Luscii. Ook kan de cliënt zelf contact opnemen met NAAST met vragen, opmerkingen of zorgen.

Deze manier van werken leidt tot aanzienlijk minder ziekenhuisbezoek, zo blijkt uit de ervaringen van het Slingeland ziekenhuis. In het eerste jaar van InBeeld werden mensen met COPD 25% minder vaak opgenomen en patiënten met hartfalen zelfs 70% minder.

Uitrollen in Achterhoek

Inmiddels heeft Menzis de financiering van de InBeeld zorg overgenomen van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire. Daarmee wordt de zorg op afstand vergoed voor alle patiënten in de regio die er baat bij hebben. “Het streven is InBeeld beschikbaar te stellen voor mensen met COPD en hartfalen in de hele Achterhoek”, zegt Bomers.

Momenteel wordt InBeeld alleen aangeboden aan patiënten van het Slingeland Ziekenhuis. Dit wil Santiz dit jaar nog uitbreiden naar het SKB. Ook zijn de twee Achterhoekse ziekenhuizen van plan zorg op afstand in te zetten bij andere aandoeningen, te beginnen met diabetes.

Rondetafelgesprek

Koningin Máxima werd bij Sensire ontvangen door gastheer Maarten van Rixtel, bestuurder bij Sensire en tevens redactieraadlid van ICT&health. Aanwezig waren naast Koningin Máxima ook Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek), Daan Dohmen (CEO FocusCura & Luscii), Erwin Bomers (directeur Zorgbeleid Santiz) en Olivier van Noort (senior inkoper Menzis). “We hebben een jarenlange traditie in innovatie en e-health. Daarom wilde de koningin hier kennismaken met de mogelijkheden die e-health biedt voor de toekomst. Ik hoop dat er dankzij dit bezoek meer ambassadeurs opstaan voor innovatie in de Nederlandse zorg”, zegt Van Rixtel. Onder zijn leiding vond een rondetafelgesprek plaats over zorg op afstand. Centraal hierbij stonden de noodzaak e-health op te nemen in opleidingen voor zorgprofessionals en de andere mindset, die nodig is om e-health breed te kunnen inzetten. “We spelen weliswaar allemaal een eigen rol in de digitalisering van de zorg, maar juist onderlinge samenwerking maakt het zo krachtig.”

Foto: SensireWiebke Wilting

Warme zorg

“Zorgprofessionals zijn gewend om persoonlijk contact met hun patiënten te hebben, terwijl uit de praktijkervaringen met InBeeld blijkt dat mensen de zorg op afstand positief waarderen”, zegt Van Rixtel. “E-health draait niet om bits en bytes, maar om mensen die contact hebben met mensen, op een manier die even warm is als de traditionele zorg. We merken dat zorg op afstand, die 24/7 beschikbaar is, mensen een gevoel van veiligheid en zekerheid geeft. Ze voelen zich beter in hun leven staan door middel van e-health.”

Telemonitoring is meer dan een stukje handige techniek, vult Dohmen aan. “Omdat je mensen in hun eigen thuissituatie spreekt, krijg je andere gesprekken dan tijdens een consult in het ziekenhuis.”

De uitspraken van Rixtel en Dohmen worden bevestigd door een aantal patiënten dat aanwezig was bij het werkbezoek. Op koningin Máxima’s vraag hoe zij zich het gebruik van de iPad eigen hebben gemaakt, gaven patiënten aan dat de instructie van NAAST heel duidelijk is. Ook de steun van kinderen en kleinkinderen blijkt praktisch.

Koningin Maxima, Patiënten, Zorg, E-health, ICT&health, Sensire
Foto: SensireWiebke Wilting

Service in heel Nederland

Koningin Máxima kreeg samen met de andere genodigden een rondleiding en demonstratie bij NAAST. Verpleegkundigen Sander Wikkerink, Ans Nederlof en Birgit Korten lieten haar zien hoe het Medisch Service Centrum functioneert. De koningin was zichtbaar onder de indruk van de mogelijkheden van zorg op afstand en de manier waarop patiënten die ervaren. Zij gaf aan dat deze werkwijze in haar ogen een belangrijke rol heeft in de zorg van de toekomst.

NAAST opereert sinds begin 2018 als onafhankelijk bedrijf voor Zorg op Afstand. De dochteronderneming van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire startte in 2017 met telemonitoring van mensen met COPD en hartfalen binnen het InBeeld project van het Slingeland Ziekenhuis, Sensire, FocusCura/Luscii en Menzis.

Inmiddels ondersteunt NAAST ruim 110.000 cliënten van zo’n 45 zorgorganisaties in heel Nederland. Het gaat om mensen vanuit de thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen en huisartsen. Ook binnen het project ‘COPD in de buurt’ biedt NAAST zorg op afstand. In uitgave nummer 2 van ICT&health (18 april) wordt nader ingegaan op dit succesvolle initiatief in de regio Kennemerland.