Koppeling zorgsystemen, financiering e-health, kleinschalig beginnen

6 februari 2017
Nieuws

Meer koppelingen van losse informatiesystemen, budgetten voor preventie van ziektes via e-health, betere financiering van e-health in verzekerde zorg en klein en concreet toepassen van digitale zorg-toepassingen.

Dat zijn de vier concrete maatregelen die de werkgroep E-Community recent heeft voorgesteld aan de Nederlandse overheid om door bevordering van e-health het Nederlandse zorgsysteem te verbeteren. Minister Schippers van VWS nam het rapport ‘Beter met elkaar’ van de werkgroep tijdens de eerste Nederlandse ehealth week in ontvangst.

Het doel van het rapport is om aan te geven  hoe Nederlanders dankzij digitalisering meer eigen regie over zorg kunnen krijgen. Uiteindelijk gaat het om een verbeterslag in de zorg zelf – meer nadruk op passende zorg, minder administratieve rompslomp en regels, meer focus op preventie en op herstel - waarbij ehealth-toepassingen een faciliterende rol kunnen spelen. E-Community is een initiatief van patiëntenorganisaties, zorginstellingen en leveranciers. Zij besloten tijdens de Europese eHealthweek in 2016 samen te gaan werken.

Succesvol inzetten e-health

E-Community noemt vier maatregelen die nodig zijn om e-health succesvol in te zetten, zodat mensen meer eigen regie over zorg kunnen voeren.

1. Koppelingen
Er zijn erg veel apps, sites en oplossingen beschikbaar, zowel voor zorgverleners als cliënten. Het is nodig om technische drempels weg te nemen.  Open infrastructuur en samenwerking moeten landelijk worden gefaciliteerd.

2. Financiering eHealth in preventieve fase
De werkgroep pleit voor een persoonlijk budget voor preventie, zodat ehealth-toepassingen al vroegtijdig ingezet kunnen worden om zo te voorkomen dat lichte klachten moeten verergeren voordat er zorg geboden wordt.

3. Financiering van eHealth in verzekerde zorg
Door digitale zorg te laten financieren door verzekeraars, worden voorwaarden geschapen om bruikbare oplossingen breed toe te passen.

4. Werken in wijken
Begin klein en concreet, stelt de werkgroep. Door de wijk en ‘communities’ als uitgangspositie te nemen, maakt je het voor mensen mogelijk om herstelgericht met hun gezondheid aan de gang te gaan. Met hun zorgverleners en sociale netwerk fysiek in de omgeving.