Kort zorgnieuws: Data kankerdiagnose; Mijn Noordwest; Samenwerking ETZ en VGZ, en meer

15 juli 2022
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
Samenwerking
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een uitbreiding van beschikbaar beeldmateriaal voor patiënten van het Noordwest Ziekenhuis en de samenwerking tussen IKNL en PALGA op het gebied van data voor kankerdiagnose.

Verder ook nog kort zorgnieuws met betrekking tot de hernieuwde samenwerking tussen ETZ en VGZ en een Nederlandse AI-nachtzuster software oplossing die in Noorwegen geïntroduceerd wordt.

Meer beeldmateriaal op Mijn Noordwest

Het NoordWest Ziekenhuis heeft het beeldmateriaal dat patiënten die gebruik maken van Mijn NoordWest via het portaal kunnen inzien en delen uitgebreid. Eind juni zijn niet alleen de beelden van radiologie, maar ook die van andere afdelingen, in het portaal beschikbaar.

Dit betekent dat patiënten vanaf nu ook zelf kunnen zorgdragen voor het delen van beeldmateriaal met andere zorgverleners of verzekeraars. Bijvoorbeeld voor een second opinion en/of overstap naar een ander ziekenhuis. Voor beeldmateriaal dat nog niet in Mijn Noordwest staat, of patiënten die het portaal niet gebruiken, kan dat nog altijd aangevraagd worden bij het ziekenhuis, via de afdeling inzage en afschriften.

Beschikbaarheid data voor kankerdiagnose

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Stichting PALGA hebben begin deze maand een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee versterken zij de mogelijkheid dat informatie over de diagnose van kanker in Nederland nog beter en sneller beschikbaar komt. Daarnaast moet de samenwerking ook leiden tot een verminderde registratielast en dataminimalisatie.

Een ander voordeel van de samenwerking is dat de data rechtstreeks vanuit de bron (PALGA) afkomstig is. Dat zorgt ervoor dat te allen tijde de correcte en geüpdatete data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) verschijnt. Het staat buiten kijf dat het beschikbaar maken van de informatie aan de geldende wet- en regelgeving voldoet.

Voortzetting samenwerking ETZ en VGZ

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en zorgverzekeraars Coöperatie VGZ hebben hun samenwerking verlengd. Beide partijen gaan een strategisch samenwerkingsverband aan voor de periode 2022 tot en met 2026.

Voor de nieuwe samenwerking keken hebben het ETZ en VGZ naar de uitgangspunten om de transitie naar gepaste zorg verder vorm te geven. In de overeenkomst is dan ook veel aandacht voor de digitalisering van de zorg – digitaal als het kan, fysiek als het nodig is - en preventie.

AI-nachtzuster software naar Noorwegen

Kepler Vision Technologies gaat een samenwerking aan met de Noorse zorg ICT Provider NESK. Dit betekent dat de zijn computer vision software van Kepler de komende periode haar intrede zal maken in Noorse verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

Kepler Vision's Night Nurse oplossing is een met AI verrijkt computer vision gebaseerd lichaamstaal detectie systeem. Het is in staat om vallen, ongemak bij de patiënt en dwalen te detecteren en het verplegend personeel te waarschuwen zodat ze onmiddellijk kunnen reageren. De combinatie met machine learning zorgt er voor dat het aantal valse alarmen bij onder andere bewegingssensoren, bed matten en draagbare monitoringsystemen beperkt wordt.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.