Kort zorgnieuws: Dokter in 2035; Nieuwe verpleegafdeling CWZ en bestuurswisselingen

27 oktober 2023
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
Bestuur
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een webinar van de FMS over het werken als doktor in 2035 en een kijkje op de toekomstbestendige nieuwe verpleegafdeling van het CWZ. Verder is er ook aandacht voor een aantal bestuurswisselingen bij het ETZ, Zorgverzekeraars Nederland en Adelante.

Werken als doktor in 2035

De gezondheidszorg staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Denk aan technologische innovaties, demografische verschuivingen, macro-economische invloeden en klimaatproblemen. Wat betekent dit voor jouw werk als medisch specialist?

Op 28 november organiseert de federatie medisch specialisten een webinar over de maatschappelijke veranderingen en het veranderende zorglandschap. Daar kunnen collega-medisch specialisten en met vooraanstaande sprekers zoals zorginnovatie-strateeg Lucien Engelen over dit onderwerp spreken. Het webinar start om 19u30 en duurt tot 21u00. Aanmelden kan hier.

Verpleegafdeling van de toekomst

In juni van dit jaar opende het CWZ in Nijmegen de nieuwe, toekomstbestendige, verpleegafdeling voor patiënten van chirurgie-heelkunde, urologie, gynaecologie, KNO en plastische chirurgie. In onderstaande video geven verschillende verpleegkundigen van het ziekenhuis een korte rondleiding op hun nieuwe werkplek.

https://vimeo.com/868682065

Nieuw bestuurslid ETZ

Op 15 januari (2024) zal Julliëtte van Eerd - Vismale toetreden tot de Raad van Bestuur van het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ). Zij volgt daarmee Anita Wydoodt op die sinds oktober als voorzitter raad van bestuur bij de Parnassia Groep bekleedt. Vanaf dat moment vormt zij samen met voorzitter Bart Berden en Gerard van Berlo de raad van bestuur.

“Ik ben blij met mijn benoeming en het vertrouwen van de raad van toezicht, het bestuur en de betrokken gremia. De afgelopen jaren heb ik het ETZ leren kennen als ambitieus topklinisch ziekenhuis en als prettige partner in de regio. Ik kijk er naar uit om samen mét medewerkers en ketenpartners in de omgeving, het ETZ ook in de toekomst mensgericht, toegankelijk en duurzaam te houden", aldus Juliëtte.

Termijn voorzitter ZN verlengd

Begin deze maand hebben he bestuur en de Algemene Ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland ingestemd met een nieuwe termijn voor Dirk Jan van den Berg als voorzitter. Hij bekleedt deze functie sinds februari 2020 en zijn tweede termijn zal ingaan op 1 februari 2024.

“Met veel energie zet ik mij graag in voor de grote uitdagingen in de zorg en de noodzakelijke transformaties die de komende tijd moeten plaatsvinden. Ik doe dat met veel plezier samen met de andere bestuursleden, directie en medewerkers van Zorgverzekeraars Nederland, en daarom committeer ik mij graag voor een tweede termijn aan ZN. Ik zie daarbij uit naar verdere samenwerking met mijn collega’s van andere brancheorganisaties in de zorg”, aldus Dirk Jan.

Twee bestuurswisselingen bij Adelante

Op 1 oktober j.l. is Eliane Thewessen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Adelante. Zij vervangt Rob van 't Hullenaar, wiens maximale zittingstermijn tot een einde is gekomen. Elianne trad op 1 oktober 2022 toe tot de RvT van Adelante en bracht toen al een schat aan ervaring in strategie- en organisatieontwikkeling en sector overstijgende samenwerking met zich mee.

Naast het nieuwe voorzitterschap van Elianne heeft Adelante ook een nieuw lid voor de RvT verwelkomd. Bart Haex beschikt over expertise op het gebied van Zorginnovatie en Digitalisering. De veranderingen in de RvT komen voort uit de noodzaak om in te spelen op de zich ontwikkelende zorgomgeving, waarin innovatie, digitalisering, en samenwerking in de keten centraal staan.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.