Kort zorgnieuws: Escaperoom Meander MC; Online inzage; VR-onderzoek, en meer

23 december 2022
Kort-Zorgnieuws-1812
Vaardigheden
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een escaperoom bij Meander MC, de ervaringen met online inzage bij huisartsenpraktijken en een uitbreiding voor adaptieve bestraling in het MST.

Verder ook nog kort zorgnieuws over een nieuwe online keuzehulp bij dikke darmkanker en het VR-onderzoek voor de ondersteuning van rokers die willen stoppen.

Escaperoom voor CRM-vaardigheden

Een aantal verpleegkundigen van het Meander Medisch Centrum hebben een escaperoom voor zogenoemde niet-technische vaardigheden ontwikkeld. Een uniek concept voor Nederland waar direct veel positieve reacties op komen. Doel van de escaperoom is de samenwerking van teams en de kennis over CRM nog verder te integreren in de dagelijkse zorg. Al enige tijd is Meander bezig om meer bewustwording rondom Crew Resource Management (CRM) te creëren bij de acute afdelingen van het ziekenhuis.

In de escaperoom is 'spelenderwijs' aandacht voor de vijf CRM-pijlers: communicatie, besluitvorming, situatiebewustzijn, samenwerking en leiderschap. " Tijdens de escaperoom ervaren de deelnemers constant ruis, waardoor de nadruk echt op de niet-technische vaardigheden komt te liggen en deelnemers buiten hun eigen comfortzone aan de CRM-skills werken". Vertelt SEH-verpleegkundige Jolanda Gouw.

Online inzage huisartsenpraktijken

Het Nivel heeft becijferd dat dit jaar vrijwel alle huisartsenpraktijken (98%) online inzage in het medisch dossier aanbieden. Ook staan steeds meer huisartsenpraktijken daar in het algemeen neutraal of positief tegenover. En, minstens zo belangrijk, steeds meer huisartsenpraktijken geven aan dat de kwaliteit van dossiervorming en consultvoering na het invoeren van online inzage minimaal gelijk blijft of beter wordt.

Een punt van aandacht dat nog vaak genoemd wordt is echter de extra tijdsbelasting die met online inzage gepaard gaat. Dat geldt zowel voor de huisartsen als de doktersassistenten en praktijkmanagers. Een deel van de praktijken ondervond een toenemende werkbelasting. Een van de opvallende gevolgen van online inzage is dat steeds meer huisartsenpraktijken (meer dan de helft in 2022) aangeven dat hierdoor het aantal e-consulten is toegenomen.

Preciezere bestraling bij MST

Het Medisch Spectrum Twente heeft onlangs een tweede Ethos bestralingsapparaat aangeschaft. Daardoor kunnen in het ziekenhuis nu nog meer patiënten heel precies worden behandeld bij de bestraling van tumoren. Met de Ethos kan het bestralingsplan, dat normaliter ruim van tevoren wordt gemaakt, ter plekke aangepast worden. Dat is met name van belang bij tumoren in het bekkengebied. Door het bestralingsplan aan te passen als dat nodig is, kan gezond weefsel beter gespaard worden.

“Met de komst van de tweede Ethos kunnen we in MST nog meer adaptieve bestralingen doen. Daarbij maken we gebruik van kunstmatige intelligentie. De behandeling duurt kort en is heel precies. Dat is gunstig voor de patiënt”. Klinisch fysicus Erik van Dieren voegt eraan toe: “Door de tweede Ethos kunnen we deze werkwijze ook gaan gebruiken bij tumoren op andere plekken in het lichaam”, vertelt radiotherapeut Anand Bhawanie.

Online keuzehulp darmkanker

De internist oncologen, casemanagers en specialistisch verpleegkundigen van Het Deventer Ziekenhuis werken mee aan een implementatiestudie van de online keuzehulp voor dikke darmkanker keuzehulp. Die zijn bedoeld om artsen en patiënten te helpen samen te beslissen over de juiste of meest passende behandeling.

Patiënten die de keuzehulp willen gebruiken krijgen een inlogcode. Daarmee kunnen zij de informatie uit de keuzehulp thuis rustig doornemen. Denk aan informatie over de diagnose, de mogelijke behandelingen en alle voor- en nadelen van deze behandelingen. Binnen de keuzehulp kunnen patiënten hun afwegingen en voorkeuren aangeven. Alle informatie uit de keuzehulp wordt vervolgens in een gesprek met de arts besproken, waarna samen de meest passende behandeling gekozen kan worden.

Perfect Fit VR-onderzoek

Het NeLL en LUMC zijn gestart met het Perfect Fit Virtual Reality onderzoek. Doel van dit onderzoek is te bepalen of een digitale coach op de telefoon kan helpen op momenten waarop het moeilijk is om niet te roken. Daarnaast zijn de onderzoekers benieuwd welk soort berichten de digitale coach kan sturen om mensen die roken zo goed mogelijk te helpen.

Voor het onderzoek moeten de deelnemers - dagelijkse rokers natuurlijk - eenmalig naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) komen. Daar krijgen zij een virtual reality bril die ze moeten opzetten. Via deze bril ontvangen zij vervolgens chatberichten van een digitale coach. Daarnaast moeten ze ook een aantal vragen beantwoorden.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.