Kort zorgnieuws: Investering Post-IC; Onderzoek op Lowlands, en meer

vr 11 augustus 2023 - 17:15
Kort-Zorgnieuws-Micros
Onderzoek
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de ambitie om het digitale IC-dagboek, Post-IC, in de VS te introduceren en Radboudumc onderzoekers die op Lowlands onderzoek doen naar muggen. Verder ook aandacht voor de aankondiging van twee subsidieoproepen van het Kennisprogramma Pandemische Paraatheid en enkele bestuurswijzigingen.

Financiële injectie voor Post-IC

Post-IC is het digitale dagboek voor IC-patienten en hun naasten dat al enkele jaren in Nederland bij diverse zorginstellingen met succes ingezet wordt. Het digitale dagboek vermindert wetenschappelijk bewezen het Post Intensive Care Syndroom (PICS).

De initiatiefnemers, Games For Health, willen het gebruik van Post-IC de komende jaren verder uitbreiden. Daarvoor is het bedrijf onlangs een nieuwe investeringsronde gestart. Die heeft, zou is nu bekend geworden, 1 miljoen euro opgeleverd. Daarmee is de volgende stap gezet op weg naar de introductie van Post-IC in de VS.

Radboudumc doet onderzoek op Lowlands

Het is niet de eerste keer dat onderzoekers van het Radboudumc het Lowlands festival aangrijpen voor het doen van onderzoek. Ook dit jaar, van 18 t/m 20 augustus, is het ziekenhuis daar weer van de partij. Dit keer gaan de onderzoekers op zoek naar de reden waarom muggen sommige personen 'lekkerder' vinden dan anderen. Daarvoor nemen ze zelf verschillende muggensoorten mee. Bezoekers hoeven zich niet druk te maken, want de muggen zitten, en blijven, in kooitjes.

Lowlands-bezoekers kunnen met twee personen tegelijk testen wie de grootste aantrekkingskracht heeft en er dus een wedstrijd van maken. Via vragenlijsten en wattenstaafjes die over de huid worden gestreken zoekt het onderzoeksteam uit wat de winnaars onweerstaanbaar maakt voor de tropische mug. Overigens kunnen de deelnemers niet gestoken worden door de muggen. Tussen de arm en de zoemende steekbeestjes zit namelijk nog een luchtdoorlatende wand.

Vooraankondiging subsidieoproepen

In september publiceert ZonMw twee subsidieoproepen van het Kennisprogramma Pandemische Paraatheid. Deze zullen plaatsvinden in de vorm van een open ronde, waarbij aanspraak gemaakt kan worden op een stimuleringsimpuls.

Binnen de eerste subsidieoproep, 'Stimuleringsimpuls Pandemische Paraatheid', kan een stimuleringsimpuls aangevraagd worden voor kortlopende projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Kennisprogramma Pandemische Paraatheid op vier specifieke onderwerpen:

  • Pandemische weerbaarheid (mentaal, fysiek, economisch, risicogroepen)
  • Cariben (onderzoek ten behoeven van de pandemische paraatheid op de Cariben)
  • Innovatieve ideeën (o.a. pilots, interventies, platforms, protocollen)
  • Immunologie & pathogenese (van pathogenen met pandemisch potentieel)

De tweede subsidieoproep, 'Stimuleringsimpuls FAIR Data voor Pandemische Paraatheid', is ook voor kortlopende projecten. Het betreft projecten die onderzoeken welke kennis ontbreekt en welke obstakels er zijn voor het FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability en Reuse) maken van (onderzoeks)data voor pandemische paraatheid.

Afscheid bestuurslid Philadelphia

Op 1 december neemt Han van Esch, na meer dan 10 jaar afscheid van de Raad van Bestuur bij Philadelphia. Han was in zijn functie als bestuurder verantwoordelijk voor alles op het gebied van zorg en kwaliteit. Landelijk heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg, de ontwikkeling van het cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ en de beschikbaarheid van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.

Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.