Kort zorgnieuws: Monitoring innovatie Rijnstate; Online voorschrijven, en meer

7 januari 2022
Kort-Zorgnieuws-1812
Innovatie
Nieuws

Ook in de eerste week van 2022 ontving de redactie van ICT&health weer een flink aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een monitoring innovatie in het Rijnstate, een verhoogd risico op cyberaanvallen in huisartsenpraktijken en de volgende verlening voor het online voorschrijven van medicatie na een videobelconsult. Verder ook nog aandacht voor een oproep aan AI-initiatieven zich aan te melden voor de Slimme Zorg Estafette.

Innovatie op stroke-unit Rijnstate

Patiënten die in het Rijnstate intensieve bloeddrukverlaging moeten krijgen, kunnen dankzij een digitale innovatie nu op de Stroke Unit blijven. Een nieuwe monitoring zorgt ervoor dat verpleegkundigen een alarm krijgen op een smartphone. Een belangrijke ontwikkeling hierin is dat de meetgegevens worden meegestuurd met het alarm. Dit maakt het mogelijk voor de verpleegkundige om een inschatting te maken hoe snel de betreffende patiënt hulp nodig heeft.

Tot voor kort moesten patiënten voor intensieve bloeddrukverlaging naar de Medium Care afdeling. Met de inzet van nieuwe monitoring en scholing van personeel hoeft dit niet meer en kunnen patiënten op de Stroke Unit blijven. Dat is niet alleen prettiger voor deze patiënten, omdat ze niet meer hoeven te verhuizen. Het blijkt ook dat een verblijf op de Stroke Unit uiteindelijk leidt tot betere gezondheidsuitkomsten voor deze specifieke patiëntgroep.

Verhoogd risico cyberaanval

Het Nationale Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert alle huisartsenpraktijken, vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen, hun ICT-systemen zo snel mogelijk te laten controleren. Dit advies komt nadat ICT-experts alarm geslagen hebben over een kwetsbaarheid in veelgebruikte software. Daardoor zouden kwaadwillenden met relatief weinig moeite ook in huisartsenpraktijken schade kunnen aanrichten aan, bijvoorbeeld, het HIS.

Informatiebeveiliging is steeds belangrijker, juist ook in de huisartsenpraktijk, door de toegenomen afhankelijkheid van ICT. NHG, LHV en InEen hebben daarom de Praktijkwijzer informatiebeveiliging ontwikkeld. Daarin staan handvatten om de digitale weerbaarheid te vergroten.

Online voorschrijven medicatie verlengd

De IGJ heeft besloten dat het voorschrijven van medicijnen na online contact tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 juni 2022. Aan het online voorschrijven zijn nog steeds bepaalde voorwaarden verbonden.

  • De waarnemer of vervanger of voorschrijver moet de basisset medicatiegegevens van de patiënt kunnen inzien.
  • In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.
  • In gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Aanmelden AI-initiatieven voor SZE

Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid steunt roept op om AI-initiatieven aan te melden voopr de Slimme Zorg Estafette (SZE). Vanuit het programma is er door veel partijen uit het zorgveld samengewerkt aan initiatieven om de potentie van AI om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. We hebben elkaar namelijk nodig om innovaties breed op te schalen en de zorg te transformeren. Daarom moedigen we iedereen aan om vooral ook samen te werken bij het organiseren van een activiteit.

Tot zover het kort zorgnieuws van dit jaar. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.