Kort zorgnieuws: PGO's en Careweb; Online bariatriecafé's; Health Valley, en meer

21 januari 2022
Kort-Zorgnieuws-2404
Bestuur
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de AORTA-acceptatie van Careweb, een nieuwe versie van de Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg’ en de planning van acht online bariatriecafé's van het ETZ. Verder ook nog kort zorgnieuws over de samensmelting van Health Valley en Health Innovation Park en een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van het UMCG.

AORTA-acceptatie voor Careweb

Careweb heeft bij VZVZ de AORTA-acceptatie voor aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) met succes afgesloten. Eerder haalde Careweb al de kwalificatie met de gegevensdienst BgGGZ in het kader van de vereisten die de MedMij-standaard stelt.

Met deze nieuwe mijlpaal is Careweb nu in staat gegevens uit te wisselen met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De AORTA-acceptatie is een belangrijke stap om straks alle GGZ-zorginstellingen en -praktijken met Careweb als EPD/ECD in staat te stellen hun cliënten de eigen dossierinformatie te laten inzien via een PGO.

Wegwijzer informatieveilig gedrag in de zorg

Het project Informatieveilig gedrag in de Zorg heeft een nieuwe uitgave van de wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg’ gepubliceerd. De aangevulde versie van de wegwijzer leidt zorgprofessionals in zes stappen door het proces.

Daarnaast voorziet hij hen van tips, voorbeelden en handige formats om tot maatwerkoplossingen te komen. Zo biedt de wegwijzer een handvat om de opgaven rondom informatieveiligheid en privacy voor zorgorganisaties vorm te geven. In april 2021 verscheen de eerste versie van de wegwijzer op basis van pilots in zorgorganisaties in vier branches en theoretische kennis uit de gedragswetenschap.

Online bariatriecafé's ETZ

Het Obesitas Centrum van het ETZ organiseert in 2022 een achttal online bariatriecafé's. Daar kunnen patiënten in contact komen met andere patiënten die een bariatrische ingreep (operatie ter behandeling van extreem overgewicht) in het ETZ hebben ondergaan en met patiënten die binnenkort geopereerd worden. Tijdens de online bijeenkomsten worden ervaringen en kennis met elkaar gedeeld, met gespreksbegeleiding.

De acht data voor 2022 zijn gepland op 25 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei, 5 juli, 13 september, 1 november en 13 december. Deelnemers kunnen zich per e-mail aanmelden. Een dag voor de bijeenkomst ontvangen zij een e-mail met uitleg.

Heath Valley en Health Innovation Park

Met ingang van 1 januari 2022 zijn Health Valley en Health Innovation Park opgegaan in één organisatie die verder gaat onder de naam Health Valley. De nieuwe organisatie gaat aan de slag met nieuwe energie, een nieuwe ambitie en een nieuwe visie. Door deze samenwerking zegt de organisatie nog beter in staat te zijn om in Oost-Nederland initiatieven te nemen, projecten op te zetten, partijen bijeen te brengen en zorginnovaties te versnellen.

"Het was eigenlijk heel logisch om met elkaar in gesprek te gaan. Beide organisaties deden vergelijkbaar werk en ook nog eens in dezelfde regio. Dan kom je al snel op het idee dat dat samen misschien wel krachtiger en efficiënter kan", aldus Harry van Dorenmalen, voorzitter van het bestuur van Health Valley.

Karin Bergstein in RvT van het UMCG

Karin Bergstein is per 1 januari 2022 door de minister van OCW benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht van het UMCG voor een periode van vier jaar. Bergstein is een ervaren toezichthouder en heeft ruim tien jaar ervaring als toezichthouder bij grote organisaties in zowel de private als publieke sector.

"Met haar ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, audit en IT zal zij van grote waarde zijn voor de raad van toezicht van het UMCG. We danken Jan Bos voor zijn inzet en toewijding in de afgelopen zeven jaar en zien uit naar de samenwerking met Karin Bergstein, zegt Andrée van Es, voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten en andere suggesties, ook voor het kort zorgnieuws, kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.