Kort zorgnieuws: Stofje voor NASH; Kennisplatform Antistolling, en meer

vr 21 juli 2023 - 17:15
News reporters interviewing a public relations spokesperson
Financiën
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de baanbrekende ontdekking van een medicijn tegen de leverziekte NASH en de lancering van het Kennisplatform Antistolling. Verder ook nog aandacht voor het vervroegd stopzetten van de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ en het aangekondigde vertrek van Mark van Houdenhoven als RvB voorzitter bij de St. Maartenskliniek.

Stofje voor behandeling NASH

NASH is een leverontsteking die voorafgegaan wordt door leververvetting. De ziekte is vaak het gevolg van een ongezonde leefstijl met weinig lichaamsbeweging en calorierijke voeding. NASH kan leiden tot leverfibrose en levercirrose en uiteindelijk ook leverkanker.

Een team van onderzoekers, onder leiding van dr. Martin Giera en prof. Patrick Rensen van het LUMC, heeft samen met onderzoekers uit München, San Diego, Groningen en Xi’an een synthetisch stofje gevonden om NASH te voorkomen en behandelen. Deze ontstekingsremmer is succesvol getest in preklinisch onderzoek. De baanbrekende resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift EMBO Molecular Medicine.

Antistolling kennisplatform

Begin juli is het Nederlands Kennisplatform Antistolling gelanceerd. Dit platform heeft als doel ervoor te zorgen dat elke patiënt en zorgverlener makkelijker de weg kan vinden naar de juiste expertise en informatie. Op het kennisplatform zijn onder andere richtlijnen over bijvoorbeeld antitrombotisch beleid, die ook voor apothekers relevant zijn.

“Bloedingen bij operaties door antistollingsmedicatie behoren tot de meest voorkomende medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames. Om dit te voorkomen, is goed antistollingsbeleid van groot belang. Daarom dienen zorgprofessionals en patiënten toegang te hebben tot de juiste kennis en experts in hun regio", zegt internist Menno Huisman, één van de initiatiefnemers van het platform.

Einde subsidieregeling samen beslissen

VWS heeft besloten om in 2024 geen nieuwe subsidierondes uit te schrijven voor de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze subsidieregeling tot 2025 zou doorlopen. Een gebrek aan middelen zorgt er echter voor dat de subsidieregeling een jaar eerder al stopt.

Met de afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijft er onverminderd aandacht voor samen beslissen op basis van uitkomstinformatie uit de praktijk en voor de best passende zorg. Door de subsidieregeling vervroegd te beëindigen komt er financiële ruimte om deze afspraken uit te voeren, zo stelt het ministerie.

Voorzitter RvB St.Maartenskliniek stopt

Mark Van Houdenhoven is naast redactieraadlid van ICT&health ook al negen jaar de voorzitter van de Raad van Bestuur van de St. Maartenskliniek. Deze week heeft Mark bekendgemaakt dat hij die functie per november van dit jaar zal neerleggen. Hij maakt dan de overstap naar Careyn, een zorgorganisatie die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van vooral kwetsbare ouderen, waar hij ook als bestuursvoorzitter aan de slag gaat.

“Ik kijk terug op een prachtige periode bij de Sint Maartenskliniek. Samen met alle collega’s hebben we hard gewerkt om de beste zorg te leveren voor onze patiënten en hebben we mooie resultaten behaald. Na negen jaar is het tijd voor de volgende fase”, zegt Mark.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.

Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.