Search
Close this search box.
Search

Kort zorgnieuws: Subsidies ZonMw; Onderzoek bedreiging artsen, en meer

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor uitbreidingen van subsidierondes voor implementatie van kennis en innovaties, een onderzoek naar de (online) bedreiging van artsen en het MedMij-label voor Quin.

Subsidie implementatie kennis en innovaties

Passende zorg is een van de belangrijke thema’s van coalitieakkoord. VWS stelt hiervoor extra middelen beschikbaar. ZonMw kan daarmee de bestaande subsidierondes voor implementatie van kennis en innovaties verder uitbouwen. “Met deze extra middelen konden we deze rondes uitbreiden zodat nu meer ruimte is om bestaande kennis en innovaties uit lopende programma’s van ZonMw te laten landen in de praktijk”, aldus implementatiespecialist Sarah Slaghuis van ZonMw.

In de ronde ‘Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk’ kan subsidie worden aangevraagd voor afgeronde ZonMw-projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO). Voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) kunnen ook nieuwe, losstaande, implementatieprojecten worden ingediend. Deadlines voor de vooraanmelding en het indienen van aanvragen zijn bepaald op respectievelijk 1 en 13 september.

Onderzoek naar (online) bedreiging artsen

Het wordt een serieus probleem in Nederland: de (online) bedreiging van personen. Ook artsen, met name zij die in de media optreden of zich uitspreken over (gevoelige) onderwerpen, zoals vaccinatie, euthanasie of abortus hebben hier steeds vaker mee te kampen. Daarom start het KNMG Artsenpanel een onderzoek om zicht krijgen op de aard en omvang van deze problematiek en welke behoefte er is aan informatie, voorzieningen en ondersteuning.

Artsen, ook zij die (nog) geen lid zijn van het KNMG Artsenpanel, worden opgeroepen aan het onderzoek deel te nemen. Dat kan nog tot 7 juli. Leden van het KNMG Artsenpanel hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Quin behaalt DVP Medmij-label

Quin ondersteunt huisartsen en patiënten met een gezondheidsplatform in de vorm van een app. Zij hebben met hun persoonlijke gezondheidsomgeving onlangs het MedMij-label als DVP (dienstverlener persoon) gehaald voor de gegevensdienst Huisartsgegevens.

Quin is een digitale zorgaanbieder met fysieke huisartsenpraktijken. Patiënten die aangesloten zijn bij een Quin Dokters praktijk, kunnen via de app een videoconsult inplannen. Als het nodig is kan ook een fysiek consult bij een arts geregeld worden.

Nieuw lid RvT VZVZ

In de Raad van Toezicht van Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) wordt de vertrekkende Michael Rutgers opgevolgd door Hendrien Witte. De Algemene Vergadering van de VZVZ heeft daar, op voordracht van de Patiëntenfederatie, toe besloten.

Mevrouw Witte beschikt over een ruime ervaring in zowel bestuurlijke als leidinggevende functies. Zij heeft directiefuncties vervuld bij verschillende patiëntenverenigingen. Zij was onder meer directeur bij het Longfonds en is nu, naast haar adviespraktijk, directeur van de Osteoporose Vereniging.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?