Landelijk systeem voor capaciteitsplanning bedden

26 maart 2020
Leeg-Ziekenhuisbed
Samenwerking
Nieuws

Om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de capaciteit van ziekenhuizen wordt de komende dagen het 2TWNTY4 systeem naar alle ziekenhuizen in Nederland uitgerold. Daarmee hebben de ziekenhuizen continu inzage in de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden door het hele land.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft het besluit tot de uitrol deze week (woensdag 25 maart) genomen. Met dit besluit moet de coördinatie en samenwerking tussen ziekenhuizen met betrekking tot de capaciteitsplanning van beschikbare ziekenhuisbedden verbeteren. Iets dat ten tijde van de huidige coronacrisis van groot belang is.

Verplichte landelijke capaciteitsplanning

2TWNTY4 stelt haar systemen hiervoor tijdelijk kosteloos beschikbaar. Het ROAZ heeft deze informatie eerder ook al naar de ziekenhuizen verspreid. Het besluit van het LPCS staat vast en is niet vrijblijvend.

“Iedere dag die we verliezen met het inregelen van zo compleet en betrouwbaar mogelijke actuele capaciteitsinformatie is een verloren dag. Dit betekent dat van alle ziekenhuizen volledige medewerking wordt verwacht. We vragen jullie binnen het ziekenhuis dit te organiseren en de ICT-afdeling de opdracht te geven hieraan mee te werken”, aldus het LPCS.

Data wordt elke vijf minuten geüpdatet

Om het systeem in de praktijk te laten werken wordt elk ziekenhuis iedere vijf minuten bevraagd met een zogenaamde query waarna de data beschikbaar komt in het landelijk systeem.

“Om hulpdiensten z.s.m. te ontlasten van het handmatig bijhouden waar patiënten terecht kunnen, wordt direct overgegaan tot aanpak. Vanwege de urgentie en het landelijk belang faciliteren wij al onze partnerziekenhuizen kosteloos de aansluiting op het systeem en roepen collega-leveranciers op hetzelfde te doen”, aldus E. van Kooten van NEXUS Nederland.

Het ICT-systeem van 2TWNTY4 wordt in Nederland al op diverse plaatsen ingezet voor de capaciteitsplanning van ziekenhuisbedden. Voorbeelden zijn de centrale coördinatie en planning van SEH-capaciteit van 11 samenwerkende ziekenhuizen in Zuidwest Nederland.