‘Maak technologie in langdurige gehandicaptenzorg vanzelfsprekend’

29 juni 2022
Brigite-Boon
Onderzoek
Nieuws

Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen met één meer lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Een deel van hen is afhankelijk van zorg en ondersteuning. Boon onderzoekt de inzet van technologische oplossingen in de langdurige gehandicaptenzorg, variërend van een sociale robot tot ‘smart home’ technologie, apps en draagbare technologie met sensoren.

Toegevoegde waarde technologie

De leerstoel van Boon aan de Tilburg University - Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg - omvat onder meer onderzoek naar de toegevoegde waarde en naar kosteneffectiviteit van zorgtechnologie. Verder bekijkt Boon factoren die implementatie bevorderen of belemmeren en naar het gebruik van data en datagerichte oplossingen, gericht op het optimaliseren van de zorg en kwaliteit van leven van cliënten.

In haar oratie gaat Boon in op de vraag hoe technologische oplossingen meer vanzelfsprekend kunnen worden ingezet om zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen in de langdurige gehandicaptenzorg. “Het doel van mijn leerstoel is dat het gebruik van technologie vanzelfsprekend wordt in de zorg en in de ondersteuning van mensen met beperkingen.”

Bijzondere leerstoel

Boon (1968) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en promoveerde in 1998 op het proefschrift Why dieters overeat: on the cognitive regulation of eating behavior aan de Universiteit Utrecht. Zij is in 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg. Deze bijzondere leerstoel is ondergebracht bij het departement Tranzo van de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University.

Boon is ook bestuurder bij Academy Het Dorp (onderzoeks- en adviesbureau voor technologie in de langdurige zorg ) en als lid van de stuurgroep van de Innovatie-impuls eindverantwoordelijk voor het hieraan gekoppelde onderzoek. Verder is zij hoofd wetenschappelijk onderzoek bij gehandicaptenzorgorganisatie Siza. Boon heeft 20 jaar ervaring op het gebied van e-health en publiceerde in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Brigitte is hoofdaanvrager van de Academische Werkplaats Zorgtechnologie in de Gehandicapten zorg (ZoTeG), die recent werd gehonoreerd door ZonMw.

Brigitte Boon houdt vrijdag 1 juli 2022 om 16.15 haar inaugurele rede getiteld ‘Op weg naar een vanzelfsprekende inzet van technologie in de gehandicaptenzorg’ in de aula van Tilburg University. De oratie is ook te volgen via livestream.