Maasstad introduceert een nieuwe pacemaker-therapie

26 november 2021
Hartritme-Pijn
Innovatie
Nieuws

Het Maasstad Ziekenhuis is deze week gestart met een nieuwe techniek voor het implanteren van een pacemaker. Hierbij worden niet langer drie, maar nog slechts twee stroomdraden geïmplanteerd. Verwacht wordt dat deze techniek bijdraagt aan een minder snelle achteruitgang van de werking van de hartspier. Daarnaast is de ingreep ook een stuk minder belastend voor de patiënt.

De komende periode zal het Maasstad Ziekenhuis de nieuwe methode voor het implanteren van pacemakers evalueren. Doel van dat onderzoek is te bepalen of de nieuwe pacemaker-therapie een meetbaar positief resultaat oplevert voor de hartspierfunctie.

Het ziekenhuis verwacht dat in eerste instantie ongeveer 50 patiënten per jaar in aanmerking komen voor een behandeling met deze pacemaker-therapie. Behalve bij het Maasstad wordt de nieuwe techniek in de regio Rotterdam-Rijnmond ook al toegepast in het Erasmus MC.

Nieuwe pacemaker-therapie

Tot nu toe werd een pacemaker met drie stroomdraden geïmplanteerd. Bij de nieuwe pacemaker-techniek wordt nog maar gebruik gemaakt van twee stroomdraden. Dit zorgt voor een betere stimulatie van de hartspier waardoor het hart sneller en efficiënter samentrekt. Verwacht wordt dat de hierdoor ook werking van de hartspier minder achteruit gaat en dat bijkomend hartfalen voorkomen kan worden.

Een ander voordeel is dat de nieuwe methode ook minder belastend is voor de patiënt. In de (nabije) toekomst wordt bekeken of deze techniek in de toekomst voor een grote patiëntengroep veel betere uitkomsten oplevert dan de huidige reguliere ingreep.

Met deze nieuwe techniek blijkt eens te meer dat pacemakers nog altijd niet uitontwikkeld zijn. Er is veel veranderd sinds de eerste pacemakers hun intrede deden. Van draadloze mini-pacemakers tot en met oplosbare exemplaren voor patiënten die slechts tijdelijk een pacemaker nodig hebben.