Mantelzorg op afstand door zorgrobot Guardian

10 maart 2020
Robot-Nurse
Innovatie
Nieuws

Het internationale project Guardian heeft tot doel het ontwikkelen van een geavanceerde zorgrobot voor het ondersteunen van ouderen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers. Het drie jaar durende project beleefde eind februari in het bijzijn van de samenwerkingspartners zijn kick-off bij Vilans.

De zorgrobot die ontwikkeld wordt, met de naam Guardian, wordt straks onder andere ingezet als hulpmiddel bij de zorg voor ouderen die thuis wonen. Een mantelzorger of wijkverpleegkundige kan de robot op afstand bedienen. Middels een video- en geluidsverbinding kan met de cliënt in contact getreden worden.

Zorgobot verlicht werkdruk

De toenemende (werk)druk voor zorgprofessionals en mantelzorgers, een ontwikkeling die zowel in Nederland als internationaal speelt, vormde de aanleiding tot het project. Onderzoeker en coördinator Henk Herman Nap zegt hierover: "Een grote uitdaging is dat mantelzorgers steeds moeilijker hun werk kunnen volhouden naast de zorgtaken die ze al hebben. En daar moet je ook nog eens de oplopende tekorten in de zorg bij optellen. Met Guardian willen we daarom een zorgrobot ontwikkelen waarmee de wijkverpleegkundige en mantelzorger ook op afstand zijn cliënt of naaste in de gaten kan houden. We richten ons daarbij op zorgprofessionals en mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen."

Onlangs bleek uit een onderzoek dat 56 procent van de Nederlanders zich de inzet van robots in de zorgsector goed kan voorstellen. In dezelfde studie stelde 70 procent van de Nederlanders te verwachten dat de inzet van robots het dagelijkse leven gemakkelijker kunnen maken. 

Breed inzetbare zorgrobot

De Guardian-zorgrobot wordt zo ontwikkeld dat hij breder inzetbaar, en geavanceerder, is dan de meeste bestaande modellen. Zo zullen er radarsensoren in zitten die een nauwkeurig beeld creëren van het huis. Daarmee kan de robot beter bepalen waar de cliënt zich in het huis bevindt en wat er mogelijk aan de hand is. Voor de verbinding met de zorgprofessionals wordt gebruik gemaakt van een ingebouwde mobiele 4G-verbinding.

Guardian zal ook in staat zijn informatie en emoties visueel weer te geven door middel van twee beeldschermen. Binnen het project worden dat ook wel de ogen van de robot genoemd. Meer intelligentie kan toegevoegd worden door een extra computer aan de robot te koppelen. Wanneer de batterij dreigt leeg te raken, gaat Guardian zelf op zoek gaat naar zijn oplaadpunt. Een technologie die ook toegepast wordt bij robotstofzuigers en -grasmaaiers.

Doorontwikkeling bestaande modellen

Bij de ontwikkeling van de Guardian-zorgrobot wordt binnen het project gebruik gemaakt van bestaande modellen die verder doorontwikkeld worden, vertelt Nap. "Dit doen we in co-creatie met ouderen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers. Met hen kijken we welke functionaliteiten écht meerwaarde hebben. Denk aan informatie over het welbevinden van de persoon, een gezondheidsanalyse en focus op valpreventie. Ook ontwikkelen we een app voor de wijkverpleegkundige en mantelzorger. Die ontvangt daar dan informatiekaarten op met gegevens uit de sensoren en meetinstrumenten", aldus coördinator Nap.

Vanaf dag één worden ook ethische vraagstukken en het business model meegenomen. De commerciële partners wegen de kosten en baten van het project af en bepalen waar de robot het beste geproduceerd kan worden. "Ook denken we nu al na over wat de invloed is op privacy en transparantie en wat eventuele onvoorziene bijeffecten kunnen zijn", voegt Nap toe.

Expertise samenwerkingspartners

De verschillende samenwerkingspartners zijn onder andere bijeen gebracht om hun specifieke expertise aan het project toe te voegen. Zo richt Dirk Lukkien, een onderzoeker van Vilans, zich op de Responsible Innovation en ethiek van het project. De TU Eindhoven kijkt naar de sociale interactie tussen ouderen en de robot. Om niet intimiderend over te komen, mag de robot bijvoorbeeld niet te dichtbij komen.

De Universiteit van Geneve is expert op het gebied van het meten van fysiologische maten, geluk en kwaliteit van leven. Smartrobot.solutions en JEF stelt haar expertise in het gebruik van sensoren en inzichtelijk maken van radarbeelden om een ruimte in kaart te brengen en de persoon te 'traceren'. Als projectcoördinator ondersteunt Vilans de co-creatie met eindgebruikers en zijn ze verantwoordelijke voor het ethische management en de kennisverspreiding.

Active & Assisted Living zorgrobot

Guardian is een van de Europese Active & Assisted Living (AAL)-projecten. Doel van deze projecten is om senioren in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen met een prettige en actieve leefstijl. AAL draagt bij aan oplossingen voor uitdagingen zoals de vergrijzing en het tekort op de arbeidsmarkt in de zorg. Zaken die in meerdere Europese landen spelen.