Martini Ziekenhuis biedt patiënten deels inzage in dossier via portaal

20 december 2017
Martini_Ziekenhuis_Gevel.1
Overheid
Nieuws

Het Martini Ziekenhuis biedt patiënten voortaan inzage in delen van hun eigen dossier via het nieuwe digitale patiëntenportaal Mijn Martini. Daarmee volgt het Groningse ziekenhuis een groeiend aantal algemene en universitaire ziekenhuizen die hun patiëntportaal koppelen aan het EPD – vaak na invoering van een nieuw digitaal patiëntendossier.

Patiënten kunnen in het portaal een overzicht krijgen van hun verwijzingen, geplande en vorige afspraken, opnames en het medicatieoverzicht bij ontslag. Daarnaast is de correspondentie met zorgverleners buiten het ziekenhuis vanaf 17 juli 2017 toegevoegd, zoals brieven aan de huisarts en de uitslagen van laboratoriumonderzoek. Patiënten kunnen zelf hun persoonlijke gegevens bijwerken zoals apotheek, huisarts en contactgegevens. Het portaal is samen met Zorgbelang Groningen en de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis tot stand gekomen.

Actieve deelname patiënten aan zorgproces

“‘Het patiëntenportaal is een ontwikkeling die past in de hedendaagse informatiesamenleving en ook zeker in de visie van het Martini Ziekenhuis om patiënten actief te laten deelnemen in hun eigen zorgproces en om de service en toegankelijkheid te verbeteren,” vertelt Niels Vogel gynaecoloog en Chief Medical Information Officer. Birgitta Marijnissen projectleider van Zorgbelang Groningen benadrukt dat een klankbordgroep van patiënten vooraf heeft meegedacht over de inhoud. Ook in de proefperiode hebben de gebruikers een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid.

Het portaal Mijn martini wordt de komende tijd stapsgewijs uitgebreid. Nieuwe functies zijn onder meer het digitaal invullen van de vragenlijst voorafgaand aan een operatie, online afspraken maken bij de afdeling KNO, en het gebruik van e-consult bij de afdeling Medische Psychologie. Volgens Niels Vogel redt zo’n 90 tot 95 procent van de patiënten zich goed met het portaal, eventueel met hulp van een naaste of familie. “Het is niet zo dat we, zoals de banken, onze ‘kantoren’ sluiten. Patiënten kunnen natuurlijk ook nog steeds alles telefonisch of op de poli regelen.”

Inloggen in het patiëntenportaal kan via de website van het Martini Ziekenhuis. Mijn Martini is een beveiligde, persoonlijke omgeving die altijd en overal toegankelijk is via internet. Inloggen kan met DigiD met extra controle via sms of met de DigiD-app (de app om in te loggen bij overheid, zorg en pensioenfondsen).

60 procent patiënten wil portaal

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, gepubliceerd afgelopen augustus, bleek dat 60 procent van de patiënten het héél belangrijk vindt om over een patiënt(en)portaal te kunnen beschikken. Momenteel heeft 22 procent van de patiënten toegang tot een dergelijk portaal. Het aantal ziekenhuizen met een patiëntportaal is tussen 2016 en 2017 met 28 procent gegroeid. Dat concludeerde kenniscentrum Nictiz in september op basis van eigen onderzoek.

Recent bracht het Diakonessenhuis in Utrecht naar buiten dat patiënten voortaan online direct alle uitslagen van medische onderzoeken inzien via het beveiligde patiëntportaal mijnDiak - op hetzelfde moment als de arts! Het gaat onder meer om klinisch chemisch onderzoek (bloed- en urineonderzoek) en infectieonderzoek. Het Diakonessenhuis is naar eigen zeggen het eerste algemene ziekenhuis dat patiënten op deze manier inzage geeft in hun onderzoeksuitslagen. Het UMC Utrecht zou volgens een persbericht van het Diakonessenhuis het enige andere Nederlandse ziekenhuis zijn waar arts en patiënt gelijktijdig inzage hebben in onderzoeksgegevens.

Verplichte invoering patiëntenportaal

Alle ziekenhuizen in Nederland werken op dit moment in opdracht van de overheid aan de invoering van een patiëntenportaal. In 2020 moet dit portaal patiënten de mogelijkheid bieden om te beschikken over het volledige medisch dossier, NAW-gegevens bij te werken, online afspraken te maken of wijzigen,  online vragenlijsten in te vullen, een actueel medicatieoverzicht in te zien en gebruik te kunnen maken van een e-consult. De voortgang van het Martini Ziekenhuis en andere ziekenhuizen is te bekijken via www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

Het VIPP-programma van de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ondersteunt ziekenhuizen in het toegang geven van Nederlanders tot hun medische gegevens in 2020. De deelnemers aan het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional) hebben zich er aan gecommitteerd om patiënten binnen drie jaar versneld digitaal toegang te geven tot de eigen medische gegevens, ofwel in 2019.