Meander start pilot met immuuntherapie thuis bij longkanker

12 april 2024
Tweedelijn
Nieuws

Eind maart is het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gestart met een pilotproject waarbij immuuntherapie thuis wordt verzorgd. Vijftien patiënten met longkanker krijgen hun immuuntherapie via een infuus thuis toegediend door de gespecialiseerde thuiszorg. Hierdoor hoeven zij niet meer naar het ziekenhuis te komen. Alleen de eerste behandeling krijgen ze nog op de Dagbehandeling Oncologie.

Immuuntherapie is een verzamelnaam voor behandelingen tegen kanker waarbij het afweersysteem van patiënten wordt gestimuleerd om de kankercellen aan te vallen. Bij een behandeling met immuuntherapie krijgen patiënten via een infuus een vloeistof toegediend, een proces dat doorgaans een half uur tot drie uur duurt. Die behandeling wordt vervolgens elke twee tot vier weken herhaald, vaak maandenlang of zelfs gedurende meerdere jaren.

Het thuis toedienen van immuuntherapie aan patiënten met longkanker heeft veel voordelen. De kwaliteit van leven voor patiënten neemt toe, omdat de behandeling minder belastend en ontregelend is, en patiënten en hun mantelzorgers hoeven minder zorgverlof op te nemen. Voor het ziekenhuis levert het een essentiële tijdsbesparing van twee uur per dagbehandeling op. Dit helpt het Meander te voldoen aan de vraag naar oncologische zorg, die de afgelopen jaren met maar liefst 25 procent is gestegen.

Samenwerking is belangrijk

De pilot thuisbehandeling voor immuuntherapie is alleen mogelijk dankzij een goede samenwerking binnen het ziekenhuis. De oncologisch longartsen, verpleegkundig specialisten, poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten, specialistisch verpleegkundigen, teammanagers en poli-assistenten leverden allen een waardevolle bijdrage op hun eigen vakgebied. Thuiszorgorganisatie ExpertCare gaat de behandelingen thuis aanbieden, onder regie van de oncologisch longarts. De zorgverzekeraar heeft ingestemd met deze pilot.

Projectleider Zorg voor Morgen Bertine de Jonge: “Na een periode van zes maanden evalueren we de pilot. We toetsen de tevredenheid van patiënten en medewerkers en kijken of het logistieke proces soepel loopt. Ook kijken we naar de financiële haalbaarheid. Bij succes kunnen we opschalen naar andere middelen en tumoren. Hiermee willen we de beweging van de juiste oncologische zorg op de juiste plek versnellen.”

Zorg dichter bij huis

Steeds meer ziekenhuizen zijn net als het Meander bezig om zorg buiten de muren van het ziekenhuis en dichter bij huis te verzorgen. Zo loopt sinds juli 2022 een pilot waarbij het Reinier de Graaf ziekenhuis in samenwerking met thuisorganisatie Careyn immuuntherapie thuis verzorgt. De eerste drie infusen krijgen patiënten altijd op de dagbehandeling in het ziekenhuis. Wanneer dit zonder problemen verloopt, komen patiënten in aanmerking voor thuistoediening. Patiënten die het infuus al thuis hebben gehad, lieten weten zich minder ‘patiënt’ te voelen.

Het Nijmeegse Radboudumc begon zelfs in 2017 al met het thuis toedienen van immuuntherapie aan kankerpatiënten. Nadat bleek dat die oplossing op lange termijn financieel niet haalbaar was, werd een tussenoplossing bedacht: verpleegkundigen werken vanuit een buitenlocatie dicht bij patiënten thuis. Dat is efficiënt en duurzaam. Patiënten vinden het fijn dat ze minder ver hoeven te reizen en dat er geen parkeerkosten zijn. Bovendien stimuleert deze manier van werken de regionale samenwerking. Het Centrum voor Oncologie wil in 2024 nog vier buitenlocaties in de regio openen.