Medicatieafspraak huisartsen verplicht in PGO

13 december 2023
PGO
Wetgeving
Nieuws

Per 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken, als patiënten daarom vragen, de medicatieafspraak vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. De meeste huisartsen (97%) bieden deze mogelijkheid al aan, maar vanaf 1 juli 2024 is dit dus verplicht. Voor huisartsen die dit nog niet gelukt is, komt een ondersteuningsprogramma.

Eind oktober dit jaar werd al in het Staatsblad gepubliceerd dat huisartsen per 1 januari 2024 verplicht zijn om recepten in ieder geval elektronisch (digitaal) versturen aan de terhandsteller (de apotheker of apotheekhoudende huisarts). De tweede verplichting vanuit Wegiz wordt vanaf 1 juli 2024 van kracht. Het gaat er hierbij om dat huisartsen de medicatieafspraak aan de patiënt beschikbaar stellen via de PGO.

Dit besluit is eind november in het Staatsblad gepubliceerd. In de praktijk moet dit goed haalbaar zijn want slechts 3% van de huisartspraktijken heeft nog geen PGO-aansluiting. De ingangsdatum van 1 juli 2024 biedt deze huisartspraktijken voldoende tijd om de PGO-aansluiting alsnog te realiseren. Beide genoemde verplichte regelingen zijn onderdeel van de eerste verplichte gegevensuitwisseling onder de Wegiz zoals uitgewerkt is in de Algemene Maatregel van Bestuur VRHT, die uit de eerder genoemde twee verplichtingen bestaat. De Wegiz is een kaderwet die uiteindelijk nog tot aanzienlijk meer verplichtingen rondom digitale gegevensuitwisselingen in de vorm van AMvB’s zal leiden.

Achtergrond medicatieafspraken PGO

Tot en met 31 mei 2024 loopt het VIPP OPEN-programma (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling professional en patiënt) nog. Dat programma is er specifiek voor huisartsen. Subsidies voor dit programma die voor deze datum zijn verstrekt blijven van toepassing. VIPP OPEN is bijna afgerond en 97% van de huisartsen zijn middels een Dienstverlener Aanbieder (DVA, voorheen DVZA) aangesloten op PGO’s. Hiermee voldoen bijna alle huisartspraktijken aan de eisen om onder andere de medicatieafspraak beschikbaar te kunnen stellen aan de cliënt via een PGO.

Ondersteuningsprogramma’s huisartsen

Met de huisartsenkoepels is besproken dat de huisartsenpraktijken die nog niet zijn aangesloten op een DVA tot 1 juli 2024 de tijd hebben om een PGO-aansluiting te realiseren en dat is nu dus ook officieel verplicht gesteld. Er wordt in overleg met de huisartsenkoepels gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor deze praktijken.

Verschillende zorgsectoren, waaronder de huisartsen, worden de komende jaren ook financieel ondersteund door middel van subsidies bij de uitvoering van de werkagenda, die door die sectoren wordt opgesteld in het kader van het Integraal Zorg Akkoord. Door uitvoering van die werkagenda’s worden knelpunten opgelost voor de werking van de PGO’s, zodat patiënten en zorgverleners meer voordelen gaan ervaren bij de inzet van PGO’s. Dit is van belang omdat in de toekomst andere gegevensuitwisselingen worden aangewezen via de Begiz, die eveneens zullen moeten gaan voldoen aan een PGO-verplichting.