MedMij komt er aan in 2018, congres geeft inzicht in voorbereiding

2 november 2017
zelfzorg-ICThealth
Overheid
Nieuws

De rol van de patiënt binnen de zorg en zijn of haar zorgproces zal de komende jaren veranderen. Hoe gaan zorgverleners om met deze verandering en wat kan men daar nu al voor doen? Dat is de insteek van een MedMij-bijeenkomst op 21 november. MedMij is het raamwerk van afspraken en standaarden voor toegang tot en uitwisseling van medische gegevens. Vanaf 2018 wordt het raamwerk geleidelijk uitgerold.

Komend jaar gaat het echt gebeuren, zo stelt medMij in de aankondiging van het congres: informatie die tot op heden in losse systemen van zorgverleners zit, gaat stromen naar de patiënt. In 2018 worden de afspraken geïmplementeerd die MedMij heeft gemaakt. Zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers moeten hier de vruchten van plukken. Reden voor thuiszorg brancheorganisatie Actiz om de leden te stimuleren naar het congres te gaan.

MedMij is een initiatief van het Informatieberaad, de brede coalitie van patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid die samen werken aan een betere informatievoorziening in de Nederlandse gezondheidszorg.

Op 21 november wordt onder meer ingegaan op hoe organisaties zich op de invoering kunnen voorbereiden, welke vormen van financiering beschikbaar komen en wat de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) kunnen betekenen voor uw dagelijkse werk.  Sprekers zijn onder meer Dianda Veldman (Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie), Paul Iske (Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing), Mark Elstgeest (Programmamanager MedMij, Erwin Eissinger (Projectleider financiering).

Over MedMij

Het programma MedMij streeft ernaar dat persoonlijke gezondheidsomgevingen een prominente plek gaan innemen in de Nederlandse zorg. In 2020 kan iedereen die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn eigen gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen in een online omgeving.

Daarnaast kan men zelf bepalen welke gegevens worden getoond én welke informatie met bepaalde zorgverleners gedeeld mogen worden. Dit alles zal bijdragen aan goed geïnformeerde burgers en patiënten en helpt professionals bij het bieden van de best passende zorg.

MedMij bouwt zelf géén persoonlijke gezondheidsomgevingen. Dat is de taak van ICT-leveranciers. De kerntaak van MedMij is het mogelijk maken en stimuleren van de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland en hun zorgverleners en het creëren van vertrouwen dat dit op een veilige, gebruikersvriendelijke, toekomstvaste en betaalbare manier gebeurt.