MedMij toont relevante PGO’s tijdens ICT&health World Conference

ma 28 mei 2018 - 10:02
MedMij-PGO-IWC18
Gegevensuitwisseling
Nieuws

In de aanloop naar de publicatie van MedMij 1.1, de eerste versie van het afsprakenstelsel waar ICT- en PGO-leveranciers op kunnen aansluiten, is er veel nieuws te melden. Recent werd de oprichting van een Stichting MedMij bekend, die juridische overeenkomsten aan kan gaan met partijen die willen deelnemen. Verder zijn delen van het huisartsendossier en de volledige Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO’s. Daarnaast is MedMij hoofdpartner geworden van de ICT&health World Conference. Op 22 juni zal onder meer een reeks aan relevante PGO-oplossingen getoond worden.

Het MedMij afsprakenstelsel gaat in beheer bij het VZVZ Servicecentrum, dat ook verantwoordelijk is voor het beheer van het LSP (Landelijk Schakelpunt). Ook wanneer de implementatie van MedMij daadwerkelijk begint, zal onderhoud en ontwikkeling hard nodig blijven. Daarvoor wil het VZVZ Servicecentrum een Lead Architect en een Productmanager werven. De Lead Architect wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. De Productmanager is binnen VZVZ de inhoudelijk deskundige voor het Afsprakenstelsel en vraagbaak voor de interne medewerkers en stakeholders die met MedMij te maken hebben.

MedMij hoofdsponsor ICT&health Conference

MedMij is hoofdsponsor van de komende ICT&health World Conference op 22 juni in Den Haag. Tijdens de conferentie zal de organisatie aan de bezoekers onder meer tonen welke relevante persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) al beschikbaar zijn. Er waren in april al 21 PGO’s, waarvan de aanbieders met MedMij in gesprek zijn om mogelijk te voldoen aan de kwalificatie-eisen  zoals deze zijn opgesteld in het MedMij Afsprakenstelsel. MedMij praat met meer aanbieders die overwegen een PGO in de markt te zetten. Vanaf deze zomer kunnen PGO’s zich laten toetsen om het MedMij-stempel te krijgen en is zichtbaar wie wel of niet voldoet aan MedMij.

Deel huisartsendossier ontsloten

Eerder in mei maakte MedMij bekend dat het gegevens uit het huisartsdossier geschikt gemaakt heeft voor PGO’s. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. De richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ beschrijft de basisafspraken over het delen en omgaan met medische informatie om de zorg te verbeteren. Op grond van deze richtlijn zijn negen informatiegebieden gedefinieerd die beschikbaar zijn voor digitale uitwisseling:
  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes (met attentiewaarde)
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatieovergevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultaten bepalingen (laatste veertien maanden)
  • Evaluatieplanregels (vastgelegd na invoering van online inzage)
Een patiënt kan nu bijvoorbeeld in zijn of haar PGO bekijken wat haar actuele medicatie is en of overgevoeligheid voor bepaalde medicatie juist staat vermeld. Ook heeft ze overzicht in haar eigen ziektegeschiedenis. Wanneer ze bij een nieuwe specialist komt, kan ze een gedetailleerd overzicht geven van haar hele ziektegeschiedenis vanuit het huisartsdossier.

BgZ 2017 volledig klaar

MedMij heeft verder de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Met de BgZ 2017 profielen van MedMij komen de BgZ 2015 profielen voor MedMij te vervallen. Alle zorginformatiebouwstenen (zib’s) zijn door Nictiz technisch uitgewerkt in HL7 FHIR-profielen. Op basis hiervan kan een set van basisgegevens worden ontsloten vanuit zorgaanbieders richting PGO. Zo kunnen gegevens onderling tussen ziekenhuizen worden uitgewisseld wanneer iemand (tijdelijk) elders in het land gaat wonen. De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroepoverstijgend relevant is. Het is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zib’s). Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. De BgZ is van belang is voor de continuïteit van zorg. De MedMij specificaties bij de negen informatiegebieden voor het huisartsendossier en de BgZ 2017 bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen. Zij worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Dat verwijst naar de functionele ontwerpen, die weer verwijzen naar de technische specificaties. Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over de uitwisseling van de informatiegebieden en de BgZ 2017 tussen zorgaanbieder en patiënt. Dit moet overzicht bieden voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

PROVES toont praktijkwerking MedMij

Ander nieuws uit mei: De afspraken en standaarden van MedMij werken ook in de praktijk. Dat toont PROVES, een programma waarin MedMij in de praktijk wordt getest. De eerste fase is eind eerste kwartaal afgerond en de uitkomsten worden al verwerkt in het afsprakenstelsel 1.0. De tweede fase van PROVES loopt tot eind tweede kwartaal. In een uitgebreide beproeving gingen uiteenlopende partijen uit de zorg aan de slag om onder andere te kijken of medicatiegegevens kunnen worden binnengehaald in een PGO. Zij slaagden er stuk voor stuk in om de testdata via veilige onderlinge verbindingen en de informatiestandaarden zoals voorgeschreven in het MedMij Afsprakenstelsel te versturen. Ook werd de techniek achter het authenticatieproces – inloggen - benodigd in de onderlinge communicatie tussen PGO en systeem van de zorgaanbieder, succes gesimuleerd. Uit een beoordeling van een patiëntenpanel over het inlogproces bleek dat behoefte bestaat aan meer gebruiksgemak, omdat het inloggen per zorgaanbieder gebruikers mogelijk gaat weerhouden van het regelmatig opvragen van informatie. Breed beschikbaar authenticatiemiddelen op het vereiste beveiligingsniveau zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Tot slot is beproefd hoe een zorgaanbieder digitaal gevonden kan worden.

Meer hulp ICT-leveranciers

Een andere belangrijke bevinding is dat leveranciers van ICT voor zorgaanbieders en van PGO’s op sommige vlakken wat meer hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als het gaat om het vastleggen van alle handelingen die gedaan worden in een dossier (logging). MedMij hanteert daar een bestaande, landelijke norm voor (NEN 7513) die al veel in de zorg wordt gebruikt. Er zijn echter – zo bleek uit PROVES – ook partijen die hier minder bekend mee zijn. Een belangrijke les is dat deze partijen hierin beter door MedMij begeleid worden. De algemene conclusie luidt dat in deze fase nog te weinig getest is om te stellen dat het MedMij Afsprakenstelsel al kan worden ingevoerd. Daarvoor is fase 2 van PROVES gestart. Een onderdeel is testen of het lukt om data vanuit een PGO terug te sturen naar de zorgverlener. Dat laatste is belangrijk, want MedMij wil dat iedereen straks zijn of haar gezondheidsgegevens vanuit een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan inzien, beheren én delen. MedMij zal de uitkomsten en bevindingen uit PROVES delen met geïnteresseerden in haar netwerk en hun vragen en reacties verzamelen. Meer weten over MedMIj, de PGO's en overige zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.