Meeste patiënten willen medische gegevens zelf delen

1 juli 2020
Vrouw-patient-laptop
Onderzoek
Nieuws

Vandaag, 1 juli, is het wettelijke recht van patiënten op elektronische inzage en een digitaal afschrift van hun medische gegevens van kracht geworden. De Patiëntenfederatie heeft een onderzoek gedaan naar het belang van deze wetgeving. Daaruit blijkt dat bijna 90 procent van de mensen het recht op inzage en een digitaal afschrift toejuicht.

Het (digitaal) kunnen inzien van het eigen medisch dossier betekent dat patiënten hun medische gegevens rustig kunnen nalezen en controleren. Patiënten krijgen daardoor ook een beter overzicht van alle medische gegevens in hun dossier.

Zelf medische gegevens delen

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan acht op de tien patiënten (82%) het zelf kunnen delen van hun medische gegevens met andere zorgverleners minstens zo belangrijk vindt als de inzage zelf. En de toegang tot de digitale inzage moet zo eenvoudig mogelijk geregeld worden, vergelijkbaar met inloggen en bekijken van bankgegevens. Veilig en gemakkelijk dus.

De Patiëntenfederatie pleit voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): een app of website waar mensen hun gezondheidsgegevens zelf kunnen verzamelen, beheren en delen. Denk bijvoorbeeld aan informatie en gegevens over vaccinaties en medicijngebruik. Een PGO biedt patiënten meer regie over hun medische gegevens.

PGO's en uitbreiding wetgeving

Momenteel is al een aantal PGO's actief, maar ze zijn allemaal nog in ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat deze PGO's zo snel mogelijk beschikbaar komen, werkt de Patiëntenfederatie samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en MedMij. Het MedMij label staat daarbij voor een veilige en betrouwbare koppeling van medische gegevens uit het medisch dossier van de zorgverlener.

Met de uitbreiding van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die nu van kracht geworden zijn, heeft iedereen officieel het recht op digitale inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift van zijn medisch dossier.

Echter, eerder deze maand werd de invoering van de nieuwe wetgeving wel enigszins genuanceerd. Zo zullen niet alle eerder aangekondigde nieuwe verplichtingen van de Wabvpz treden per 1 juli in werking treden. De gespecificeerde toestemming van de patiënt voor zorginstellingen om medische gegevens beschikbaar te mogen stellen via het elektronische uitwisselingssysteem bijvoorbeeld. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat elke patiënt tot 160 toestemmingsvinkjes zou moeten aanklikken.

Digitale inzage

Er zijn voor zorgverleners verschillende opties beschikbaar om die inzage te verlenen. Het kan bijvoorbeeld via een portaal van de zorgverlener, een (beveiligde) mail of via de eerder genoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De afgelopen maanden is veel gezegd en geschreven over de digitale inzage. Ondanks de coronacrisis zijn vrijwel alle zorgverleners er toch in geslaagd de deadline te halen, zij het in sommige gevallen met creatieve oplossingen. Zeker waar het de bundeling van verschillende dossiers van patiënten betreft.