Meten waarden patiënten met wearables voorkomt gezondheidsprobleem

22 mei 2019
wearable-ziekenhuis
Onderzoek
Nieuws

Wearables in het ziekenhuis kunnen via continue monitoring van belangrijke lichaamsfuncties en vitale waarden risico's voor de gezondheid van patiënten beter in kaart brengen en zo escalatie van gezondheidsproblemen voorkomen. Dat is een conclusie uit onderzoek van Mariska Weenk aan het Radboudumc. Zij verdedigt vanmiddag 22 mei haar proefschrift over het onderzoek.

Het meten van vitale waarden, zoals bloeddruk of hartslag bij patiënten in het ziekenhuis is belangrijk om de conditie van patiënten in de gaten te houden en mogelijke achteruitgang hierin te achterhalen. Verpleegkundigen voeren deze metingen zo'n drie keer per dag uit. Het risico bestaat dan dat een patiënt tussen twee metingen ongemerkt achteruitgaat.

Wearables zoals smartwatches, maar ook patches met sensors, worden steeds vaker toegepast bij thuismonitoring. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudiger de bloedsuikerspiegel of bloeddruk gemeten of gemonitord worden en eventueel gedeeld met zorgverleners. Ook in het ziekenhuis kunnen dergelijke wearables de waarden van de patiënt continu meten, zo stelt Mariska Weenk in haar proefschrift.

Wearables betrouwbaar genoeg

Weenk schrijft in 'Wearable sensor monitoring in hospital care' dat wearables betrouwbaar genoeg zijn voor gebruik in het ziekenhuis en bovendien gebruiksvriendelijk voor patiënten. In de toekomst kan achteruitgang in de conditie van de patiënt mogelijk eerder achterhaald worden en kan een opname op de intensive care, of zelfs overlijden voorkomen worden. Inmiddels wordt zo'n wearable devices, de ViSi Mobile, gebruikt op de afdelingen Interne Geneeskunde en Chirurgie van het Radboudumc en worden 60 patiënten hier continu mee gemeten.

Mariska Weenk (1987) behaalde in 2014 haar artsendiploma aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek naar de toepassing van wearables voerde zij uit bij de afdelingen Chirurgie, Interne Geneeskunde en het REshape Center van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS). Sinds 2017 werkt Weenk als huisarts in opleiding. Zij verdedigt haar proefschrift dinsdagmiddag 22 mei aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Continue monitoring

Het Radboudumc breidde vorig jaar een pilot uit waarbij continue monitoring gekoppeld aan voorspellende software beter moet bepalen wat risico’s zijn bij afzonderlijke patiënten. Eerder ingrijpen bij gezondheidsproblemen moet zo mogelijk worden en escalatie ervan voorkomen. In 2017 begon een proef met 60 patiënten. Sinds juni 2018 zijn ook patiënten van de afdelingen Heelkunde en Interne Geneeskunde aangesloten op het nieuwe systeem.

Door continue monitoring van vijf vitale functies te koppelen aan voorspellende software, krijgen zorgverleners een risicoscore te zien. Met deze score zijn afwijkende trends en profielen in het ziektebeloop in één oogopslag te herkennen. Zo kan bijvoorbeeld sepsis (bloedvergiftiging) of een longembolie vroegtijdig gesignaleerd worden en kan eerder worden ingegrepen.