Minister Bruins: verwar MedMij niet met een landelijk EPD

4 juni 2018
Senior-laptop
Overheid
Nieuws

Het MedMij-initiatief moet niet verward worden met het landelijk EPD. Dat stelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) in een brief aan de tweede Kamer. De eerste Kamer heeft in 2011 een streep gezet door een het landelijk EPD. Afsprakenstelsel MedMij moet vanaf 2019 zorgen voor ontsluiting van medische gegevens in informatiesystemen door persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Het is niet de eerste keer dat er – ook in de politiek – onduidelijkheid is over het MedMij-initiatief en het landelijk EPD. ‘Daar waar het landelijk EPD zich richtte zich op de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, is MedMij vooral bedoeld om een invulling te geven aan het recht op digitaal afschrift. Burgers krijgen zo zelf de beschikking over hun eigen gezondheidsgegevens,’ schrijft Bruins nu. Daarvoor worden op basis van het MedMij Afsprakenstelsel door marktpartijen persoonlijke gezondheidsomgevingen ontwikkeld. Een dergelijk PGO is volgens Bruins een digitaal hulpmiddel dat – levenslang – te gebruiken is en waarmee de burger kan beschikken over zijn eigen gegevens. Dat kunnen gegevens zijn die door de persoon zelf worden toegevoegd (bijvoorbeeld door zelfmeting) of gegevens uit medische dossiers.

MedMij is afsprakenstelsel

MedMij is een initiatief uit 2016 van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg en is - net als het Landelijk Schakelpunt – géén database van medische gegevens maar een (afspraken)stelsel. Elk PGO dat wordt toegelaten, moet voldoen aan strikte eisen ten aanzien van onder meer privacy en beveiliging. Er wordt hierover met een kleine 30 PGO-leveranciers momenteel gepraat. MedMij organiseert tijdens het ICT&health World Conference in Den Haag op 22 juni een markt waar leveranciers van PGO’s hun diensten en producten kunnen tonen aan de bezoekers. Het programma is hoofdsponsor van het evenement.

Landelijk EPD was voor kwaliteitsimpuls

Het landelijk EPD werd een aantal jaren geleden ontwikkeld als elektronisch uitwisselingssysteem voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners (zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten), aldus minister Bruins in zijn kamerbrief Doel was om de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners een kwaliteitsimpuls te geven en daarmee het grote aantal fouten door gebrekkige informatieoverdracht te verminderen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte aansluiting door zorgverleners bij de landelijke infrastructuur – het Landelijk Schakelpunt (LSP) - in april 2011 verworpen. Het beheer van het LSP is daarop overgenomen door de zorgpartijen zelf, verenigd in de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Verdere eisen verwerking persoonsgegevens

Verder heeft de Eerste Kamer na het verwerpen van het wetsvoorstel een motie aangenomen, over het niet voldoen van regionale elektronische patiëntendossiers aan eisen in wetgeving. De motie heeft geleid tot de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, waarin onder meer het recht op digitaal afschrift is opgenomen. Dit artikel zal per 1 juli 2020 in werking treden. Overigens kent de WGBO nu reeds een recht op papieren inzage en afschrift. In het kader van de motie Tan is verder het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders per 1 januari 2018 in werking getreden. In het besluit worden specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders vastgelegd. Het besluit hangt samen met de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, waarvan het eerste deel per 1 juli 2017 in werking is getreden. De wet heet nu officieel Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabpz). Hij maakt elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens mogelijk en regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens. Het is in aangepaste vorm de opvolger van het landelijke EPD.

Stimuleren PGO met keurmerk MedMij

Het ministerie van VWS liet in april 2018 in een eerdere kamerbrief weten het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die voldoen aan de standaarden en afspraken van het MedMij-stelsel te zullen stimuleren met een subsidie. Destijds stelde Bruins al dat MedMij zelf geen PGO zal worden. het biedt een keurmerk voor andere PGO’s en een (technisch) raamwerk dat IT-leveranciers van systemen zoals EPD’s en HIS’en kunnen gebruiken om hun toepassing te ontsluiten voor PGO’s en andere zorginformatiesystemen. Meer weten over MedMij, zinvolle zorginnovaties én de implementatie? Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden. Wilt u ook aanwezig zijn? Reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.