Mobiele medische toepassingen nog onbekend onder Nederlanders

7 maart 2016
mobile-138071579_01
Technologie
Nieuws

Hoewel Nederlanders een toenemend aantal mobiele toepassingen gebruikt, zijn zij nog wel onbekend met applicaties voor medische doeleinden zoals de opslag van gegevens op hun smartphone.

Uit het onderzoek van Telecompaper komt onder meer naar voren dat 64 procent van de Nederlanders er niet eens mee bekend is dat medische gegeven op hun smartphone kunnen worden opgeslagen. Het onderzoeksbureau bekeek ook het verschil tussen zieken en niet-zieken. Zo bleek dat mensen met een ziekte vaker gebruik maken van de mogelijkheid om medische gegevens op te slaan via een daarvoor bestemde app. Namelijk elf procent versus zeven procent van de Nederlanders zonder ziekte.

Zorgen om privacy, security

Over het algemeen is ongeveer een derde van de Nederlanders van plan in de toekomst wel medische gegevens op hun smartphone (in de cloud) te gaan bijhouden. Actie wordt vooral ondernomen wanneer een arts hier om vraagt.

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om gezondheidsdata via mobiele apparaten flink toegenomen. De groei is vooral toe te schrijven aan de opkomst van wearables zoals smartbands en smartwatches waarmee gebruikers via sensoren bijvoorbeeld lichaamsfuncties kunnen meten.

Met de snelle toename van mobiele medische data nemen ook de zorgen toe omtrent privacy en security. Lang niet altijd is voor gebruikers duidelijk wat er met hun data gebeurt en kwaadwillenden hebben het steeds vaker voorzien op gezondheidsdata.