Modelovereenkomst eenduidige randvoorwaarden gegevensuitwisseling

di 21 december 2021 - 09:45
radiologie-diagnostiek-beelden-gegevensuitwisseling
Samenwerking
Nieuws

UMC Utrecht, Amsterdam UMC, UMCG en het Prinses Máxima Centrum hebben afgelopen november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een stap richting het veilig delen van gegevens tussen verschillende infrastructuren te zetten. Het gaat niet om de techniek voor de gegevensuitwisseling, maar de voorwaarden waaronder die uitwisseling mag plaatsvinden. Een modelovereenkomst van deze samenwerkingsovereenkomst is nu voor alle ziekenhuizen beschikbaar.

Ziekenhuizen werken al lang samen op traditionele wijze, met verwijzingen en verwijsbrieven, schetst Floris Hofstede, Kinderarts-CMIO bij UMC Utrecht, de huidige situatie. “Vaak is er al veel meer informatie beschikbaar bij andere ziekenhuizen, die we dan apart moeten opvragen. We hebben hier als ziekenhuizen al wel stappen in gezet. Denk aan consentformulieren waarmee patiënten toestemming geven om gedurende een bepaalde periode een beperkte set gegevens van of over hen op te vragen. Maar als zorgverlener wil je direct bij alle relevante gegevens van een patiënt kunnen voor een optimale behandeling, ongeacht waar die gegevens zich bevinden.”

Technische infrastructuur

De technische infrastructuur hiervoor is al beschikbaar – denk aan regionale XDS-infrastructuren of het inmiddels landelijk ingevoerde Twiin-portaal, die elkaar in de praktijk goed aanvullen. Een landelijk dekkende infrastructuur voor digitale uitwisseling van die informatie begint op landelijk niveau ook vorm te krijgen via programma's zoals Twiin.

Los van die voorzieningen is het belangrijk om eenzelfde eenduidigheid te krijgen op het gebied van de randvoorwaarden waaronder uitwisseling van gegevens mag plaatsvinden, stelt Jeroen Bertens - ICT informatiemanager allianties, transmuraal en eHealth van UMC Utrecht.

Afspraken op regionaal niveau

Op regionaal niveau bestaan er vaak al afspraken over onder welke voorwaarden medische gegevens mogen worden uitgewisseld in het kader van transmurale samenwerking. Maar daar heb je volgens Bertens niet zoveel aan wanneer je als UMC Utrecht bijvoorbeeld met het UMCG in Groningen informatie wil uitwisselen in het kader van transmurale samenwerking.

Nu is er ook een modelovereenkomst om - uiteindelijk eveneens landelijk - afspraken op gebieden als regulering, privacy en security eenduidig te regelen. Amsterdam UMC, UMCG, UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie hebben als initiatiefnemers de overeenkomst gezamenlijk ondertekend.

Landelijk gebruik modelovereenkomst

Floris Hofstede en Jeroen Bertens van UMC Utrecht en Walter de Haan van Twiin hopen dat de rest van Nederland volgt en de modelovereenkomst gebruiken die Twiin ter beschikking stelt. “Deze modelovereenkomst staat los van technische infrastructuren zoals Twiin-portaal of XDS, die gegevensuitwisseling of transmurale samenwerking faciliteren. Voordat je met elkaar mag uitwisselen, moeten er afspraken liggen die kort door de bocht stellen dat het oké is dat je deze informatie met elkaar deelt als zorgorganisaties om zo het zorgproces te verbeteren.”

De samenwerkingsovereenkomst is als template bij Twiin op te vragen. Verder is het nu aan de regionale samenwerkingsorganisaties om dit op te pakken, de regie ligt daar, stelt De Haan. “Dat is de eerstvolgende stap, maar idealiter wordt dit uiteindelijk een landelijke aansluitovereenkomst. Daar bovenop kun je dan het afsprakenstelsel leggen, zodat je als ziekenhuis weet dat je zowel qua techniek als op het gebied van afspraken een landelijk bereik hebt.”