Nederlands en Vlaams zorgpersoneel opgeleid in gebruik zorginnovaties

vr 19 november 2021 - 07:56
Virtual-reality-bed-scaled
Innovatie
Nieuws

Het komende jaar worden 35 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat zorginnovaties ook in de praktijk duurzaam worden geïmplementeerd en opgeschaald. Hiermee kunnen zij hun organisatie fundamenteel en toekomstgericht versterken.

Het initiatief maakt deel uit van het Care2Adapt-opleidingsprogramma, dat zorgpersoneel moet helpen om zorginnovaties in de praktijk toe te passen. Zo moet de impact van het groeiende personeelstekort in de sectoren zorg en welzijn tegengegaan worden.

Innovaties zijn één van de oplossingen hiertoe. Dat vraagt echter om een verandering in de organisatie en dat is bij veel zorgorganisaties een uitdaging op zich. Met name het implementeren en opschalen van innovaties en het wendbaar houden van de zorgorganisatie is een vraagstuk waar veel organisaties mee stoeien.

Invoeren zorginnovaties

Voor het Care2Adapt-programma hebben zich in totaal 35 zorgprofessionals uit Vlaanderen en Nederland opgegeven. Zij zijn werkzaam in uiteenlopende zorgbranches, zoals ziekenhuizen, ziekenfondsen, eerstelijnszorg, kinderzorg en gezinsondersteuning, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, woonzorgcentra en welzijn. Allemaal hebben zij affiniteit met innovaties en zijn zij gedreven om deze goed in hun organisatie in te voeren.

Vanuit Nederland zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Bravis ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Tragel, TWB Thuiszorg met aandacht, SDW, PoZoB, Surplus, SVRZ, tanteLouise, WijZijn Traverse Groep en Alliance Healthcare.

Concreet implementatieproject

Gedurende een jaar krijgen de deelnemers een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingsproject aangeboden. In het programma worden opleidingsdagen afgewisseld met inspiratiebezoeken, waarbij ook bestuurders van de betrokken organisaties aansluiten. Bovendien gaan de deelnemers zelf met hun collega’s in hun eigen organisatie aan de slag met een concreet implementatieproject. Het programma begint op 17 en 18 november 2021 met een start-tweedaagse. De afsluiting is op 24 november 2022.

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu