Nederlandse ParkinsonNet wordt toegepast in Noorwegen

3 november 2016
Nieuws

Het Nederlandse ParkinsonNet wordt steeds vaker in het buitenland toegepast. Eerst in de VS door een grote zorgaanbieder, nu door de Noorse overheid. “De Noorse overheid wil leren van het Nederlandse ParkinsonNet en dit vanaf 2017 toepassen op het eigen systeem,” aldus Bent Høie, de Noorse minister van volksgezondheid, tijdens een zorgconferentie in Oslo begin november. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van in Parkinson gespecialiseerde professionals.

Na de implementatie van het concept van ParkinsonNet bij Kaiser Permanente, een van Amerika's leidende zorgaanbieders in Californië, gaat nu de Noorse overheid het Nederlandse initiatief van het Radboudumc introduceren. Meerdere onderzoeken hebben volgens de Noren aangetoond dat het ParkinsonNet zorgmodel leidt tot betere kwaliteit van zorg, met een afname van ziektecomplicaties en aanmerkelijk lagere zorgkosten.
De Noorse overheid stelt in de kracht van dit model te geloven en heeft daarom een contract getekend met het Radboudumc om ParkinsonNet in Noorwegen te implementeren. Het netwerk start in twee regio’s, Oslo en Stavanger. Daarna wordt ParkinsonNet over de rest van Noorwegen uitgerold.

Goede en betaalbare zorg

Minister van volksgezondheid Bent Høie licht het besluit toe: “Mensen met een chronische ziekte hebben langdurig behoefte aan goede gezondheidszorg. Wij zijn ervan overtuigd dat kennis en expertise hierbij een groot verschil maakt. Het organiseren van zorg in netwerken zoals ParkinsonNet zal ons beter in staat stellen om goede en betaalbare zorg te bieden die aansluit bij de wensen van patiënten.”
Ook de Noorse patiëntenvereniging toont zich positief over de komst van ParkinsonNet. Magne Wang Frederiksen, secretaris-generaal van de patiëntenvereniging. De organisatie was er al langer voorstander van om het Nederlandse concept in Noorwegen door te voeren.

ParkinsonNet betrekt alle stakeholders

ParkinsonNet komt uit de koker van het Radboudumc. Het zorgconcept heeft drie belangrijke elementen:

•    Patiënten en hun naasten krijgen maximale kennis en regie over het eigen zorgproces;
•    Alle betrokken zorgverleners krijgen Parkinson-specifieke scholing en begeleiding;
•    Zorgteams krijgen ondersteuning om efficiënt samen te werken met en rondom de patiënt.

ParkinsonNet is georganiseerd in regionale, nationale en nu ook internationale netwerken. In alle Nederlandse gemeenten is inmiddels een ParkinsonNet netwerk actief. Het Radboudumc stelt tevreden te zijn over de internationale toepassing van het zorgconcept. Volgens prof. Bas Bloem is de introductie van ParkinsonNet in Californië succesvol verlopen. Nu gaat een team van Nederlandse parkinson deskundigen zorgprofessionals in Noorwegen opleiden, zodat het Noorse team het ParkinsonNet netwerk optimaal kan organiseren.

Het initiatief van het Radboudumc & de Werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), is in Nederland begonnen als landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten.

Het netwerk is onderverdeeld in regio's die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. Eerder dit jaar ging ParkinsonNet een samenwerking aan met Googles life sciences dochter Verily en het Radboudumc, om de komende twee jaar de verschillen in oorzaken van Parkinson te onderzoeken.