Nederlandse zorg naar een NL Next Level

20 december 2016
Nieuws

VNO-NCW pleit samen met Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en AmCham (de Amerikaanse Kamer van Koophandel) voor het centraal zetten van de patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg. Door beter samen te werken en digitalisering te omarmen wordt de kwaliteit van de zorg hoger.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en AmCham stellen, in een rapport over vernieuwingen in de zorg, dat digitalisering een belangrijke rol hoort te spelen in het veranderen van de zorg. Dit maakt het mogelijk de zorg dichter bij de patiënt te brengen. De zorg van de toekomst belooft daarmee beter, mensgerichter en goedkoper te worden.

Behandeling dichtbij huis

Door innovaties in digitalisering is het inmiddels mogelijk patiënten ook thuis zo veel mogelijk zorg aan te bieden. Zo kan een arts vanaf een afstand meekijken met de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt in de vertrouwde omgeving zorg. Voor de patiënt is het dan niet meer nodig naar het ziekenhuis te gaan voor een controleafspraak. Hiermee transformeert de zorg van healthcare naar homecare; zorg in de vertrouwde omgeving.

Inzetten van big data

Een andere grote speler in digitalisatie, big data, moet ook een grotere rol spelen in de zorg. Zo kan het gebruikt worden ter bevordering van een gezonde leefstijl. Dit maakt het mogelijk ziektes te voorkomen of sneller te diagnosticeren. Van reparatiegeneeskunde naar preventieve zorg, zo pleiten de organisaties.

Ontschotting in de zorg

Om dit voor de patiënt gemakkelijker te maken, is een goede samenwerking tussen partijen van groot belang. De organisaties pleiten dan ook voor ontschotting in de zorg, bijvoorbeeld op financieel gebied. Momenteel wordt het draaien van zoveel mogelijk productie zonder samenwerking nog teveel beloond, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

De organisaties hebben door adviesbureau SiRM laten berekenen wat de financiële winst is bij het veranderen van de zorg. Het rapport ‘Next level gezondheidszorg: Hoe de zorg efficiënter en beter kan’ van het adviesbureau toont aan dat wanneer de patiënt dit thuis of dichterbij huis kan verkrijgen, er 1 miljard euro bespaard kan worden. Om de veranderingen te bewerkstelligen is een impuls vanuit het nieuwe kabinet nodig, aldus Hans de Boer. Er moet meer ruimte komen voor innovaties in de zorg. Innovaties om de patiënt weer centraal te zetten.

VNO-NCW zal volgend jaar plannen presenteren om de gezondheidszorg naar een NL Next Level te krijgen.