NeLL, Pharos maken e-health toegankelijker voor iedereen

3 juli 2019
ehealth
eHealth
Nieuws

NeLL (National eHealth Living Lab) en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen gaan samenwerken aan betrouwbare en toegankelijke e-health voor iedereen. Dit geldt ook voor de grote groep mensen in Nederland die minder digitaal vaardig is. Eind vorige maand werd deze samenwerking ondertekend in bijzijn van o.a. het ministerie van VWS.

Pharos zet zich met het programma eHealth4all in voor het begrijpelijk en toegankelijk maken van eHealth voor iedereen. Dat doet de organisatie samen met ontwikkelaars, zorgprofessionals en met de gebruiker zelf. NeLL pleit voor e-health als geïntegreerd onderdeel van de zorg. Om daartoe te komen faciliteert NeLL wetenschappelijk onderzoek en validatie van digitale zorgtools waarbij co-creatie met de eindgebruiker en gebruikersvriendelijkheid voor iedere gebruiker belangrijke uitgangspunten zijn.

Met de samenwerking willen NeLL en Pharos ervoor zorgen dat digitale toepassingen zo worden ontwikkeld dat ze kunnen bijdragen aan betrouwbare en toegankelijke preventie, gezondheid en zorg voor iedereen.

Masterclasses e-health: learnings

Onderdeel van de samenwerking is een reeks masterclasses. De eerste masterclass ging in op het belang van gebruikersparticipatie en leverde een aantal inzichten op. Zo dient de eindgebruiker, ook de minder digitaal vaardige, al vanaf het begin te worden betrokken bij het ontwerp. Daarnaast zijn er al veel onderbouwde methodieken en technieken voor gebruikersparticipatie.

Verder is het belangrijk dat wordt uitgegaan van blended care waarbij e-health wordt gecombineerd met face-to-face ondersteuning. Tenslotte kan de opschaling van e-health alleen maar slagen als we ervoor zorg dat iedereen er mee kan werken. Deze ‘sense of urgency’ wordt breed gedeeld.

'De beste eHealth-app voor iedereen’

Pharos en het NeLL werkten vorig jaar al samen voor de prijsvraag ‘de beste eHealth-app voor iedereen’. Het gaat bij deze prijs om een app die ook begrijpelijk en bruikbaar is voor laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier ligt de focus van eHealth4All op. Pharos en het NeLL willen er samen voor zorgen dat e-health apps voor elke Nederlander geschikt zijn.

Pharos en NeLL stelden destijds met de aan de prijsvraag verbonden uitdaging te benadrukken hoe belangrijk het is dat e-health en apps begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Veel van deze apps zijn te ingewikkeld in gebruik en/of de informatie is moeilijk te begrijpen. Hierdoor kan een grote groep van laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de apps over zorg en gezondheid niet gebruiken.