Neuromodulatie op afstand via een app

8 februari 2022
Neuromodulatie-app
Apps
Nieuws

Het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek biedt patiënten met zenuwpijn al jaren de optie voor een behandeling met een neuromodulator aan. Begin deze maand is de zorginstelling gestart met een nieuwe innovatie van die behandeling. Patiënten met chronische pijn kunnen vanaf nu namelijk gewoon thuis via neuromodulatie behandeld worden. Dit zorgt voor meer gemak en tijdswinst, zowel voor de patiënt als zorgverleners.

Neuromodulatie is een behandeling voor mensen met chronische pijnklachten bij wie andere therapieën niet werken. Daarbij wordt een apparaatje, de neuromodulator in het lichaam van de patiënt geplaatst. Die zorgt ervoor dat de pijn wordt vervangen door een ander signaal dat naar de hersenen gaat. Dat zorgt ervoor dat de patiënt minder pijn ervaart.

Neuromodulatie is voor veel patiënten de laatste kans om chronische pijn in rug of been dragelijk te maken. Om te bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor deze kostbare ingreep wordt vooraf eerst een uitgebreide medische en psychologische screening uitgevoerd.

Neuromodulatie op afstand

Patiënten moeten in het eerste jaar na het plaatsen van de neuromodulator drie maal voor controle, en eventuele bijstelling, naar de kliniek komen. Na drie jaar wordt dit nog een maal per jaar gecontroleerd. Dankzij een nieuwe innovatie kan de neuromodulatie therapie nu ook op afstand ingesteld en gecontroleerd worden. Voor de Sint Maartenskliniek past het beschikbaar stellen van deze innovatie in het voortdurende streven behandelingen nog beter en patiëntvriendelijker te maken.

Die innovatie, NeuroSphere Virtual Clinic, is ontwikkeld door Abbott en werkt via een beveiligde app. Daarmee kan de neuromodulator op afstand uitgelezen en aangestuurd worden. “Het is erg prettig voor de patiënt dat dit nu vanuit huis kan. Of zelfs vanaf een vakantieadres. Ook als een patiënt twijfelt of minder gemak ervaart, kan hij of zij videobellen met de behandelaar en kunnen we op afstand de instellingen controleren en indien nodig aanpassen”, vertelt verpleegkundig specialist Sireen Hendriks Franssen.