Nictiz: erkenning Labcodeset 'goed nieuws'

do 21 februari 2019 - 10:23
medic-563423_960_720
Samenwerking
Nieuws

Het Informatieberaad Zorg heeft de Nederlandse Labcodeset erkend. Onder meer het RIVM en kennisinstituut Nictiz laten weten blij met het besluit te zijn. Afgelopen december was al een voorstel voor het Informatieberaad voorbereid om voor het uitwisselen van laboratoriuminformatie de internationale terminologiestandaarden LOINC en SNOMED CT te gebruiken.

Om een patiënt veilig en snel te behandelen, zijn volgens Nictiz snel beschikbare en eenduidige laboratoriumresultaten essentieel. Een goed beheerde Nederlandse Labcodeset is hierbij onmisbaar. Zorgverleners en onderzoekers kunnen elkaar met deze codeset begrijpen en kunnen bovendien de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie.

Ondertekening overeenkomst

Het is dus goed nieuws dat het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset erkent als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De beheerorganisaties (NVKC, NVMM, Nictiz en het RIVM), hebben dinsdag 19 februari 2019 de bijbehorende overeenkomst ondertekend.

Het Informatieberaad Zorg liet afgelopen december weten dat het alle reacties had verzameld op de openbare consultatie ‘Nederlandse Labcodeset’. Op basis van de reacties op de open consultatie – en na advisering door de Architectuurboard Zorg – besloot het Informatieberaad om de Nederlandse Labcodeset toe te laten tot de basisinfrastructuur zorg. Er werd een voorstel voorbereid om voor het uitwisselen van laboratoriuminformatie de internationale terminologiestandaarden LOINC en SNOMED CT te gebruiken. Het besluit hierover werd in januari verwacht.

Nederland koploper

Nederland is volgens Nictiz koploper in het tegengaan en bestrijden van antibioticaresistentie. Onlangs kwam in het nieuws dat Nederland de antibioticaresistentie onder controle heeft. Om deze positie te behouden en ons te wapenen tegen de snelle opkomst van antibioticaresistentie in andere landen, investeerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanzienlijk in een verbeterde en versnelde uitwisseling van de gegevens.

De NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), expertisecentrum e-health Nictiz en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelden hiervoor Eenheid van Taal in antibioticaresistentie, directe informatie-uitwisseling met een gestandaardiseerde set van labcodes op basis van de Nederlandse Labcodeset.

Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel waarbij structureel gebruik gemaakt wordt van de Nederlandse Labcodeset. Wanneer eind 2020 alle laboratoria zijn aangesloten, ontstaan ook mogelijkheden om op andere terreinen gebruik te maken van de Nederlandse Labcodeset. Zoals voor de aanvragen van huisartsen of voor het uitbesteden van onderzoek aan andere labs.

Over de Labcodeset

De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor de communicatie (digitale uitwisseling van gegevens) tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland en mogelijk ook daarbuiten. Het gaat om codes voor bijvoorbeeld bloed, hemoglobine, vitale kenmerken, infecties, micro-organismen of resistentiepatronen. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uit te wisselen.

Beheersorganisatie

De beheersorganisatie van de Nederlandse Labcodeset bestaat uit vier organisaties:

  • De NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en NVMM zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
  • Nictiz ondersteunt het beheer vanuit hun terminologiecentrum.
  • Het RIVM ondersteunt het beheer en het gebruik van de Nederlandse Labcodeset vanuit het belang voor de volksgezondheid.