Search
Close this search box.
Search

Nictiz: scherp internationale standaarden uitkomstinformatie aan

Zorgaanbieders die internationale (ICHOM)-standaarden voor uitkomstinformatie willen inzetten, moeten dat niet zelfstandig doen. Zij kunnen het beste een partij aanwijzen die de landelijke regierol over standaarden voor uitkomstmetingen en de toepassing van ICHOM-sets op zich neemt. De beschikbare ICHOM-sets voor standaardisatie van uitkomstinformatie hebben namelijk nog wat verbetering nodig. Dat concludeert e-health kennisinstituut Nictiz in een onderzoeksanalyse.

Dat de regie in een zorgtraject steeds meer bij de patiënt komt te liggen, houdt volgens Nictiz ook in dat de patiënt de voor- en de nadelen van mogelijke behandelingen tegen elkaar moet kunnen afwegen. Hiervoor is uitkomstinformatie nodig die voor patiënten en voor zorgverleners goed vindbaar is en goed te begrijpen is.

Aantal initiatieven uitkomstinformatie

Er loopt een aantal initiatieven op dit gebied, zoals van VWS en de Santeon-ziekenhuizen, of recent nog bij revalidatiecentrum Reade. Zorginstituut Nederland wil dat in 2022 voor 50 procent van de ziektelast in Nederland standaard uitkomstinformatie beschikbaar hebben. Het gaat om de 52 meest voorkomende aandoeningen.

Om ervoor te kunnen zorgen dat zowel zorgverleners als patiënten kunnen beschikken over de juiste uitkomstinformatie en samen kunnen beslissen, zijn standaarden onmisbaar, vooral om eenduidig informatie vast te leggen en uit te wisselen. In Nederland zijn landelijk vastgestelde informatiestandaarden voor uitkomstinformatie nog niet voorhanden.

De verschillende initiatieven om uitkomstmetingen mogelijk te maken (zoals hierboven genoemd), zijn volgens Nictiz veelal lokale of regionale maatwerkoplossingen die zich onvoldoende lenen voor landelijke opschaling.

Toepasbaarheid ICHOM onduidelijk

ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg en heeft op internationaal niveau al standaardsets ontwikkeld. Het is echter nog niet helder hoe de internationale ICHOM-sets zich verhouden tot de Nederlandse gezondheidszorg en hoe deze desgewenst kunnen worden toegepast. Om daarachter te komen, heeft Nictiz de onderzoeksanalyse uitgevoerd.

  • Enerzijds is er een inhoudelijke analyse gedaan. Daarbij is gekeken hoe de klinische en administratieve informatie in zes ICHOM-sets (Chronische nierschade, Zwangerschap en geboorte, Hartfalen, Dementie, Coronair vaatlijden, Parkinson) aansluit bij de standaarden die in Nederland worden gehanteerd voor het registreren van gezondheidsinformatie; de zorginformatiebouwstenen (zibs). Hieruit bleek dat 56 procent van de geanalyseerde items de informatie goed mapbaar is.
  • Anderzijds is een analyse gedaan waarbij vanuit het perspectief van standaardisatie gekeken naar hoe de ICHOM-sets zijn opgesteld. Daaruit blijkt dat de ICHOM-sets op zichzelf nog aanscherping behoeven om interne consistentie te verbeteren en om interpretatieverschillen te voorkomen. Dat is nodig om eenduidige registratie te faciliteren.

Stappen in standaardisatie

Om de ICHOM-sets daadwerkelijk in Nederland te kunnen toepassen, stelt Nictiz dat er nog verschillende stappen moeten worden gezet op het gebied van standaardisatie. Wie ICHOM wil inzetten, krijgt het advies om een partij aan te wijzen die de landelijke regierol over standaarden ten behoeve van uitkomstmetingen en over de toepassing van ICHOM-sets op zich neemt.

In het rapport ‘ICHOM als instrument voor uitkomstgerichte zorg in Nederland’ wordt dit advies verder beschreven. Ook zijn de resultaten van de onderzoeksanalyse daarin te lezen.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en/of de relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en 
meld u snel aan!

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?