Nieuw CTC-zorgpad LUMC zorgt voor fittere patiënten bij de start

wo 16 augustus 2023 - 16:00
CTC-Zorgpad-LUMC
Digitalisering
Nieuws

Het is bekend dat mensen die met een betere conditie een operatie ingaan, zij beter en sneller herstellen na een operatie. Het LUMC heeft daarom een nieuw zorgpad ontworpen voor volwassenen met een aangeboren en verworven hart- en aortaziekten (cardiothoracale chirurgie, CTC). Het CTC-zorgpad richt zich op patiënten met hart- en aortaziekten en is op een manier ontworpen die ook grotendeels toepasbaar is voor CTC-zorg in andere centra.

Uiteindelijk moet de aanpak met het nieuwe CTC-zorgpad de levenskwaliteit verbeteren. Cardiothoracale chirurgie is een specialisme dat zich richt op de chirurgische behandeling van aangeboren en verworven hart- en longziekten. Denk hierbij aan: bypass-, steunhart- en hartklepoperaties.

In het land worden meer zorgpaden gedigitaliseerd en wordt onderzoek gedaan naar de inzet van telemonitoring bij die zorgpaden. Zo is het Maasstad Ziekenhuis gestart met de TECH-trial. Daarin wordt onderzoek gedaan naar een digitaal zorgpad bij hypertensie.

Bewegingsapp

De gezondheid van patiënten wordt thuis gemeten en gemonitord met e-health-toepassingen. Ook wordt er gekeken naar psychosociale aspecten. Bij patiënten met een verhoogd risico op psychosociale problemen wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. “De patiënten die nu worden aangemeld voor de operatie, kunnen een bewegingsapp (Physitrack) gebruiken met een persoonlijk beweegprogramma en een beweeghandboek.

Daarnaast krijgen patiënten voor de operatie een box met thuismeetapparatuur, zodat ze al kunnen oefenen en meer inzicht krijgen in hun gezondheid. Na twee weken volgt een evaluatiegesprek via een webcamconsult met een fysiotherapeut”, vertelt verpleegkundig specialist Nicolette van Hof

CTC-zorgpad

In het nieuwe zorgpad wordt de patiënt de operatie twaalf maanden gemonitord. Voorheen was de standaard drie maanden. De langere monitoringstijd heeft de behandelaar en de patiënt inzicht in het bewegingspatroon van de patiënt. Dat inzicht zorgt weer voor gerichte coaching en voor vroege signalering van onderliggende problemen.

Vanwege het nieuwe CTC-zorgpad in het LUMC start ook de hartrevalidatie bij Basalt al binnen twee tot vier weken na ontslag uit het ziekenhuis. Voorheen werd de hartrevalidatie na zes weken gestart. Iedere patiënt krijgt een individueel hartrevalidatieprogramma aangeboden om zo snel mogelijk terug te komen op het functioneringsniveau van voor de operatie. Misschien lukt het zelfs om op een beter niveau te komen dan voor de operatie

Efficiënt

Door het vernieuwde CTC-zorgpad wordt uiteindelijk niet alleen de kwaliteit van leven voor de patiënt verbeterd. Ook zorgt het voor meer efficiëntie in de kosten door kortere ligduur en een vermindering in heropnames en complicaties. In het zorgpad wordt efficiënter samengewerkt met andere disciplines en verwijzers.

In een nieuwe patiëntvideo worden patiënten meegenomen in het CTC-zorgpad. Zo weten ze precies wat hen te wachten staat.

https://www.youtube.com/watch?v=d8i7051n7BE
LUMC Zorgpad Cardiothoracale chirurgie