Onderzoek naar telemonitoring in digitaal zorgpad

4 april 2023
Telehealth-Computer
Onderzoek
Nieuws

Het Maasstad Ziekenhuis is, als eerste van vier Nederlandse ziekenhuizen, gestart met de TECH-trial. Daarin wordt onderzoek gedaan naar een digitaal zorgpad bij hypertensie. Voor zover bekend is deze multicenter RCT de grootste gerandomiseerde studie in de EU op dat gebied. De onderzoekers streven ernaar de komende periode 400 patiënten te includeren. AIOS Interne Geneeskunde en coördinerend onderzoeker Job van Steenkiste vertelt over de studie.

Bij de studie wordt specifiek gekeken naar het effect van telemonitoring als onderdeel van een digitaal zorgpad bij hypertensie. In de controle groep krijgen patiënten reguliere zorg via de polikliniek. Voor de interventiegroep geldt het adagium ‘digitaal tenzij’. Patiënten in de interventiegroep worden gedurende de hele studie, die 12 maanden duurt, met telemonitoring begeleid. Zij komen in principe enkel naar het ziekenhuis voor studieverrichtingen, verder verloopt de zorg digitaal.

Telemonitoring bij hypertensie

De studie probeert op twee belangrijke punten bij te dragen aan de digitale transformatie van zorg. Ten eerste is in het Integraal Zorg Akkoord duidelijk beschreven dat een bekostigingsmodel voor hybride zorgpaden op dit moment ontbreekt én dat dit een van de belangrijke barrières is voor de grootschalige toepassing van digitale zorginterventies zoals telemonitoring.

De TECH trial probeert in gerandomiseerde setting data te verzamelen van Nederlandse bodem om zo een bijdrage te kunnen leveren aan dit nieuwe bekostigingsmodel. Hiervoor wordt tijdens de studie uitgebreid gekeken naar financiële- en doelmatigheidseindpunten van een dergelijk digitaal zorgpad.

Daarnaast ontbreekt voor de specifieke toepassing van telemonitoring bij hypertensie bewijs voor een mogelijke toename van therapietrouw en gezondheidsvaardigheden. Om dit te onderzoeken worden diverse gevalideerde vragenlijsten gebruikt en vinden er gedurende de studie voor alle deelnemers meermaals spiegelbepalingen van antihypertensiva plaats in het Erasmus MC.

Achtergrond van de TECH-trial

Eind vorig jaar werd bekend dat de Veroz-leerstoelen van prof. dr. ir. Daan Dohmen en prof. dr. Cornelis Boersma aan de Open Universiteit een meerjarig onderzoek starten naar nieuwe bekostiging van digitale zorg. De TECH-trial maakt deel uit van dat onderzoek.

Job van Steenkiste is naast AIOS Interne Geneeskunde ook promovendus op ‘Digitale Transformatie van Zorg’ aan de Open Universiteit, onder begeleiding van promotoren Daan Dohmen en Cornelis Boersma. "De Telemonitoring and E-Coaching in Hypertension (TECH) trial is een studie die in gerandomiseerde setting onderzoek doet naar telemonitoring bij hypertensie in de tweede lijn", aldus Job.

De studie is in eerste instantie gestart in het Maasstad Ziekenhuis (Dr. I. Verberk en Dr. S. Jainandunsing). In een later stadium sluiten nog drie ziekenhuizen bij het onderzoek aan: het Erasmus MC (Dr. J. Versmissen en Dr. M. Lafeber), Franciscus Vlietland Groep (Drs. M. Verhoeven en Drs. T. Slee) en het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dr. J. van der Net).