Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuw EPD voor revalidatiecentrum van Defensie

Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg van Defensie heeft gekozen voor een nieuw EPD, te weten HiX. De implementatie was een groot ICT- én tegelijkertijd een organisatiebreed verandertraject. Dankzij het nieuwe systeem is het MRC klaar voor de toekomst en kan het beter inspelen op trends als PGO’s, zelfmanagement en de steeds verdergaande digitalisering in de zorgsector.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het implementatietraject voor het nieuwe EPD werd geleid door Nicole Jonker, sr. Adviseur zorgkwaliteit & innovatie bij MRC en Wessel Mulder, IT projectleider bij Zorgkenners. Door het nieuwe systeem ontstaan er meer mogelijkheden voor het revalidatiecentrum om interdisciplinair gegevens uit te wisselen, om gerichte voorlichting te geven aan patiënten en kan ook ingehaakt worden op de behoefte bij revalidanten aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Hoogwaardige zorg

Nicole Jonker legt het op de website van Chipsoft als volgt uit:  “Wij willen met MRC kwalitatief hoogwaardige revalidatietrajecten leveren, met daarbij een toekomstbesteding ZIS/EPD. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: registratie aan de bron, reductie van foutgevoeligheid, interdisciplinaire revalidatiezorg en effectieve zorgcommunicatie. Tevens zijn wij een zorgbedrijf van Defensie dat de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen defensie wil vergroten.”

Uitwisselen gegevens revalidatiecentrum

De impact van deze systeemverandering was groot omdat het niet alleen om ICT draait maar ook gevolgen heeft voor de hele organisatie en dus de medewerkers. Er werd daarom ook flink wat tijd gestoken in het verkrijgen van commitment, omdat veel werkprocessen in de praktijk veranderen.

Zeker is dat het nieuwe EPD goed past bij het transitieprogramma voor de gezondheidszorg binnen defensie. Wessel Mulder vertelt:  “Dit project – smart band aid -heeft onder meer als doel om de uitwisseling van medische gegevens in de militaire en civiele keten te verbeteren. Zo willen we meervoudig gebruik kunnen maken van eenmaal vastgelegde informatie. Ook willen we de informatie-uitwisseling met andere zorgbedrijven binnen defensie naar hoger plan trekken. Zij gebruiken HiX ook, wat meer mogelijkheden biedt om slimmer met die uitwisseling om te gaan.”

Digitaal raadplegen revalidatierooster

Inmiddels worden de medewerkers en revalidanten zich steeds bewuster van de voordelen die het nieuwe portaal biedt. Revalidanten kunnen voorlichting op maat opvragen, kunnen zelf meer regelen zoals het maken van afspraken, het inzien van het revalidatierooster op hun smartphone of het raadplegen van de eigen gegevens. De autonomie van de revalidanten neemt dankzij dit nieuwe systeem dus aanzienlijk toe. Het grote aantal functionaliteiten van systeem maakt dat het revalidatiecentrum nu klaar is voor de – deels digitale – toekomst.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen