Search
Close this search box.
Search

Nieuw EPD voor revalidatiecentrum van Defensie

Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg van Defensie heeft gekozen voor een nieuw EPD, te weten HiX. De implementatie was een groot ICT- én tegelijkertijd een organisatiebreed verandertraject. Dankzij het nieuwe systeem is het MRC klaar voor de toekomst en kan het beter inspelen op trends als PGO’s, zelfmanagement en de steeds verdergaande digitalisering in de zorgsector.

Het implementatietraject voor het nieuwe EPD werd geleid door Nicole Jonker, sr. Adviseur zorgkwaliteit & innovatie bij MRC en Wessel Mulder, IT projectleider bij Zorgkenners. Door het nieuwe systeem ontstaan er meer mogelijkheden voor het revalidatiecentrum om interdisciplinair gegevens uit te wisselen, om gerichte voorlichting te geven aan patiënten en kan ook ingehaakt worden op de behoefte bij revalidanten aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Hoogwaardige zorg

Nicole Jonker legt het op de website van Chipsoft als volgt uit:  “Wij willen met MRC kwalitatief hoogwaardige revalidatietrajecten leveren, met daarbij een toekomstbesteding ZIS/EPD. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: registratie aan de bron, reductie van foutgevoeligheid, interdisciplinaire revalidatiezorg en effectieve zorgcommunicatie. Tevens zijn wij een zorgbedrijf van Defensie dat de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen defensie wil vergroten.”

Uitwisselen gegevens revalidatiecentrum

De impact van deze systeemverandering was groot omdat het niet alleen om ICT draait maar ook gevolgen heeft voor de hele organisatie en dus de medewerkers. Er werd daarom ook flink wat tijd gestoken in het verkrijgen van commitment, omdat veel werkprocessen in de praktijk veranderen.

Zeker is dat het nieuwe EPD goed past bij het transitieprogramma voor de gezondheidszorg binnen defensie. Wessel Mulder vertelt:  “Dit project – smart band aid -heeft onder meer als doel om de uitwisseling van medische gegevens in de militaire en civiele keten te verbeteren. Zo willen we meervoudig gebruik kunnen maken van eenmaal vastgelegde informatie. Ook willen we de informatie-uitwisseling met andere zorgbedrijven binnen defensie naar hoger plan trekken. Zij gebruiken HiX ook, wat meer mogelijkheden biedt om slimmer met die uitwisseling om te gaan.”

Digitaal raadplegen revalidatierooster

Inmiddels worden de medewerkers en revalidanten zich steeds bewuster van de voordelen die het nieuwe portaal biedt. Revalidanten kunnen voorlichting op maat opvragen, kunnen zelf meer regelen zoals het maken van afspraken, het inzien van het revalidatierooster op hun smartphone of het raadplegen van de eigen gegevens. De autonomie van de revalidanten neemt dankzij dit nieuwe systeem dus aanzienlijk toe. Het grote aantal functionaliteiten van systeem maakt dat het revalidatiecentrum nu klaar is voor de – deels digitale – toekomst.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?