Nieuw samenwerkingsverband patiëntgerichte innovatieve kankerzorg

31 maart 2017
Nieuws

Er zijn twee nieuwe samenwerkingsverbanden aangekondigd die de focus leggen op het op innovatieve wijze inzetten van gezamenlijk onderzoek en patiëntgerichte zorg, enerzijds voor regeneratieve geneeskunde, anderzijds op oncologisch gebied. Dat melden het LUMC/UMC Utrecht en het Maastricht UMC+.

Deze week is in het LUMC het startschot gegeven voor een nieuw samenwerkingsverband voor regeneratieve geneeskunde: REGMEDXB. Het UMC Utrecht maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. De focus ligt op genezing in plaats van symptoombestrijding voor patiënten met chronische ziekten. Met een startbudget van 25 miljoen en het voornemen om dat in de komende 10 jaar uit te breiden tot 250 miljoen werken universiteiten, gezondheidsfondsen, bedrijven en overheid nauw samen.

In Nederland lijden miljoenen mensen aan een chronische aandoening zoals artrose, nierziekten of diabetes. Vaak richt de behandeling zich op de bestrijding van de symptomen. De partners binnen RegMed XB werken aan de genezing van deze patiënten.

###REGMED XB###

Regeneratieve geneeskunde is erop gericht om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Samenwerking tussen de verschillende partners binnen RegMedXB moet het onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde een enorme boost geven en nieuwe oplossingen voor patiënten met chronische ziekten dichterbij brengen.

Oncologische samenwerking Euregio Maas-Rijn

Vier klinieken in de Euregio Maas-Rijn gaan samenwerken op oncologisch gebied binnen OncoCare. Het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège, het Maastricht UMC+, Uniklinik RWTH Aachen en het Jessa Ziekenhuis te Hasselt hebben een overeenkomst getekend om samen de schouders te zetten onder dit project, dat met 5 miljoen euro Brussels geld wordt gesubsidieerd.

De samenwerking is gericht op patiëntgerichte innovatieve kankerzorg. Het project gaat op 4 april van start met een kick-off meeting in Luik. Het belangrijkste doel van OncoCare is het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten in de euregio Maas-Rijn, en het stimuleren van samenwerking op het gebied van innovatieve research tussen de vier partners.

Dat zal gebeuren aan de hand van een aantal concrete deelprojecten. Teleconsulting is er daar een van. Met deze technische voorziening kunnen artsen van de verschillende klinieken snel en gemakkelijk met elkaar overleggen over de optimale behandeling van de individuele patiënt. Verder zullen verschillen in zorgpaden zo veel mogelijk worden opgeheven, en kennis en kunde maximaal gedeeld worden. Doelstelling is ook om de zorg voor patiënten met zeldzame tumoren voor de regio veilig te stellen.

Home hospitalization

Verder staat home hospitalization als deelproject op het programma, met onderdelen als thuisrevalidatie, eerder ontslag uit het ziekenhuis door behandeling van infecties thuis, en het thuis toedienen van chemokuren. In Luik gebeurt dat laatste al, maar in de andere OncoCare-klinieken is het nog de regel dat patiënten voor chemokuren in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook zal er software worden ontwikkeld waarmee patiënten hun eigen status snel en gemakkelijk kunnen bijhouden en documenteren.

Tot slot zullen de vier partners op onderzoeksgebied de samenwerking zoeken. OncoCare moet een platform bieden voor klinisch onderzoek, met name voor onderzoek naar zeldzame kankersoorten. Zo zal er onder meer een systeem worden opgetuigd voor (geanonimiseerde) data-uitwisseling, bijvoorbeeld op het gebied van stamceltransplantatie en lever- /alvleesklierkanker. Speciale aandacht zal er zijn voor zeldzame vormen van kanker en zeldzame subtypes van vaker voorkomende tumoren.