Nieuwbouw Bravis: duurzaam, aandacht voor digitale zorg

3 november 2023
Bravis ziekenhuis nieuwbouw 2023
Digitalisering
Nieuws

Het nieuwe Bravis ziekenhuis wordt niet alleen een prettige werkomgeving, maar ook een duurzaam gebouw met veel aandacht voor digitale zorg. Daarnaast zijn er op het ziekenhuisterrein mogelijkheden voor ketenpartners. Dat stelt het ziekenhuis in Bergen op Zoom in een update over de nieuwbouw. Het ontwerpteam heeft na het schetsontwerp nu ook het voorlopig ontwerp afgerond, waarmee steeds duidelijker wordt hoe het ziekenhuis eruit gaat zien.

Behalve een verdere invulling van de plattegronden zijn de plannen voor onder andere het interieur, de gevelbekleding en de directe omgeving nu concreter geworden. In het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis heeft Bravis zijn ambities uit de visie 2030 meegenomen. Elementen uit deze visie zijn (meer) eigen regie voor patiënt en medewerker, ruimte voor samenwerking met zorgpartners in de regio en digitalisering.

De komende maanden gaat het ontwerpteam aan de slag met het definitieve ontwerp. Daarin wordt nog duidelijker hoe de indeling en inrichting van het nieuwe ziekenhuis eruit komen te zien. Net zoals in eerdere fases wordt hierbij een groot aantal zorgprofessionals betrokken. De definitieve ontwerpfase loopt tot de zomer van 2024, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt. In 2028 moet het nieuwe ziekenhuis er staan.

Bijdrage aan ambities

“De nieuwbouw draagt bij aan het realiseren van onze ambities, waardoor we een toekomstbestendig ziekenhuis krijgen”, zeggen Arnoud Slooff en Leo Simons, beiden lid van het kernteam bouw. Die toekomstbestendigheid geldt de hele ziekenhuissector. Er komt meer focus op behandeling buiten de ziekenhuismuren, wat de ligtijden van patiënten in het ziekenhuis vermindert. Met hulp van digitale of hybride zorg wordt behandeling en monitoring op afstand steeds meer ingezet voor hulp thuis of dichterbij huis. “Mede dankzij technologische ontwikkelingen behouden we een breed basisaanbod aan medische behandelingen en houden we blijvend aandacht voor kwetsbare ouderen.”

De afgelopen zes maanden is hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Het ontwerpteam kreeg input van meer dan 200 medisch specialisten, verpleegkundigen en andere Bravis-medewerkers. “Het nieuwe ziekenhuis wordt steeds concreter, mede dankzij de inzet van zoveel collega’s”, aldus bestuurder Albert-Jan Mante. “Iedereen die de tekeningen ziet zal het met mij eens zijn dat het een prachtig ziekenhuis wordt. Een gebouw waar de patiënt ondanks de aanleiding een aangenaam verblijf heeft, de bezoeker zich welkom voelt en waar de medewerker goed en prettig kan werken.”

Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit vier klaverbladen, verbonden met een centraal hart. In het voorlopig ontwerp is de globale indeling van de afdelingen verder verfijnd. Voor de keuze van het interieur van de nieuwbouw heeft het ontwerpteam zich laten inspireren door de historische landschappen in het verzorgingsgebied van Bravis. Het nieuwe ziekenhuis wordt energiezuinig, gasloos en duurzaam. Daarnaast komt Bravis te liggen in een parkachtige omgeving met heel veel groen en mogelijkheden tot bewegen.

Meer digitale zorg

Het Bravis ziekenhuis stelde onlangs al werk te maken van het concept passende zorg. Het probeert waar mogelijk zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar de vertrouwde omgeving van de patiënt. Dit kan in een speciaal centrum in de wijk zijn maar ook thuis, met of zonder hulp van een zorgprofessional. In het eerste helft van 2023 kregen bijvoorbeeld 550 patiënten oncologische zorg thuis. In augustus vonden in één maand tijd bijna 3.500 handelingen plaats, werden bijna 62 bloedtransfusies thuis uitgevoerd en hebben meer dan 900 patiënten thuis hun gezondheidswaardes gemeten met de Thuismeten App.

Duizenden patiënten hebben in 2023 al in de wijk hulp gekregen of thuis zelf benodigde waarden gemeten en doorgegeven via de digitale snelweg. Momenteel dialyseren vier patiënten thuis met ondersteuning en is er één patiënt die geheel zelfstandig kan dialyseren. Nog drie patiënten zijn dit aan het leren. Dit alles onder het motto 'passende zorg' zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat ook onderschrijft: digitaal waar mogelijk, fysiek waar het moet, zo dicht mogelijk bij huis.