Nieuwe app voor mannen met plasklachten

vr 1 april 2022 - 08:00
plassen-scaled
Onderzoek
Nieuws

Een kwart van de mannen boven de veertig heeft plasklachten. Sommigen gaan hiermee naar de huisarts. Deze geeft uitleg of advies en kan medicijnen voorschrijven, maar kan ook leefstijladviezen en oefeningen geven. UMCG doet nu onderzoek of deze begeleiding van de huisarts eventueel ook via een speciaal ontwikkelde app kan verlopen.

Het UMCG start een onderzoek naar de behandeling van plasklachten bij mannen. Hierbij wordt een speciaal ontwikkelde app ingezet. Een belangrijke vraag is of de begeleiding met een app even goed werkt als de zorg via de eigen huisarts. Mannen die ouder zijn dan 18 en mee willen doen aan het onderzoek kunnen zich aanmelden bij UMCG.

Kwart mannen heeft plasklachten

Ongeveer één op de vier mannen van boven de 40 heeft plasproblemen. Het gaat om ’s nachts plassen, vaak plassen, niet goed kunnen uitplassen of ongewenst urineverlies bij hoesten of sporten. Momenteel begeleidt de huisarts standaard mannen met plasklachten of verwijst hij ze in sommige gevallen door naar een uroloog. Het doel van het onderzoek is om zoveel mogelijk mannen controle geven te over het plassen. Over twee jaar worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.

Huisartsbehandeling vergelijken met app

Wellicht is deze huisartsenzorg ook met behulp van de nieuwe app mogelijk. De app is ontwikkeld door het UMCG samen met huisartsen en urologen. Eerder al ontwikkelden zij een vergelijkbare app voor urineverlies bij vrouwen. Het onderzoek vergelijkt de huisartsbehandeling en de begeleiding van de app. De onderzoekers kijken onder meer naar verbetering of genezing van de plasklachten en de kwaliteit van leven van de patiënt. Maar ook het gebruiksgemak van de app, de ervaringen van de deelnemers en de totale zorgkosten worden in het onderzoek meegewogen.

Adviezen en oefeningen bij plasklachten

Deelnemers aan het onderzoek worden willekeurig ingedeeld in een groep die de zorg via de huisarts krijgt en een groep die dit via de app ontvangt. Deelnemers uit de app-groep volgen de adviezen en oefeningen die de app aanbiedt en houden zelf hun klachten bij. De informatie, adviezen en oefeningen in de app zijn speciaal afgestemd op de individuele klachten van de deelnemer. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in het beloop van hun klachten. Zij kunnen die info delen met hun huisarts.

Meer patiëntvriendelijke apps

Er worden steeds meer apps ontwikkeld die patiënten begeleiden bij diverse (chronische) klachten. Wat te denken bijvoorbeeld van de app DEARhealth waardoor patiënten met chronische darmklachten,  zoals de ziekte van Crohn,  niet meer zo vaak voor controle naar het Maasstad Ziekenhuis hoeven. Ze worden van afstand gemonitord en kunnen door het invullen van vragenlijsten hun ziekte goed in de gaten houden. Patiënten krijgen met de app beter zicht op hun ziekte, kunnen verergering signaleren en leren beter omgaan met hun ziekte. Een ander voorbeeld is de praktische Grow It!app waarmee jongeren met challenges mentale problemen in een vroeg stadium kunnen signaleren. Dat is de Grow It! app die in 2020 een grote vlucht nam onder invloed van de coronacrisis.