Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels

27 november 2023
Zuyderland
Monitoring
Nieuws

Zuyderland is volgens betrokkenen het eerste ziekenhuis dat een vorm van thuismonitoring inzet bij eenvoudige letsels. Patiënten hoeven daardoor niet meer standaard naar het ziekenhuis te komen voor een controle. Ze kunnen met het thuismeten programma ´eenvoudige botbreuken en eerste ontwrichtingen´ aan zelfmanagement doen. Wanneer het minder goed gaat is er een e-nurse beschikbaar en ook kan, indien nodig, altijd nog een fysieke afspraak worden gemaakt. Naar verwachting kunnen met dit initiatief zo’n duizend poliklinische controles per jaar worden voorkomen in Zuyderland.

In de Thuismeten app, die de patiënt op zijn of haar telefoon installeert, vindt de patiënt informatie over eenvoudige letsels. Tevens kunnen  video’s met oefeningen worden bekeken. De patiënt beantwoordt in week één, drie en zes steeds één vraag over de vordering van zijn of haar herstel. Hier volgt automatische berichtgeving op. Door gebruik te maken van de thuismeten app (Luscii) kunnen fysieke controle-afspraken voorkomen worden. Ook heeft de patiënt meer gedetailleerde informatie en regie over het herstelproces dan voorheen. Naar verwachting kunnen met dit initiatief zo’n duizend poliklinische controles per jaar worden voorkomen in Zuyderland.

Passende zorg

Als het goed gaat, wordt de patiënt gestimuleerd de oefeningen voort te zetten. Nemen de klachten niet af, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met het Zuyderland Control Center, waarbij een e-nurse hen te woord staat. Indien nodig  wordt alsnog een controle-afspraak ingepland bij de traumapoli van het ziekenhuis. Evaluatiemomenten met zorgverleners hebben laten zien dat voor hen, het verschil al merkbaar is. Bob Heijkens Physician Assistant, in Zuyderland vertelt op de website van het ziekenhuis: ‘Er is meer tijd voor de hoger complexe patiënten. Een goede stap in de richting van de juiste zorg op de juiste plek.’
Voor patiënten die geen smartphone hebben of zich niet prettig voelen bij het gebruik van digitale zorg, blijft het trouwens altijd mogelijk om het reguliere zorgtraject te volgen.

Apps & eenvoudige letsels

Er zijn inmiddels al meer digitale initiatieven op de markt, die kunnen helpen dat mensen met eenvoudige letsels onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Een andere optie bij eenvoudige letsels is bijvoorbeeld de zogeheten Virtual Fracture Care-app, die al in meerdere ziekenhuizen standaard wordt gebruikt. Met deze app wordt onder meer voorkomen dat patiënten met eenvoudige botbreuken fysiek naar het ziekenhuis moeten komen voor nacontrole. Tevens biedt de app thuis ondersteuning met heldere behandelplannen en oefeningen. Deze app is. net als de nieuwe Thuismeten app van Zuyderland gericht op zoveel mogelijk zelfmanagement en het terugdringen van het aantal poliklinische bezoeken.

Input patiënten

Bij zowel de ontwikkeling als de evaluatie van het initiatief van Zuyderland, is input vanuit patiënten gebruikt. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geweest voor het creëren van een vertrouwd gevoel bij de gebruikers. Voor hen is het belangrijkste dat de app over voldoende informatie beschikt en dat, als ze vragen hebben, het altijd mogelijk blijft om telefonisch contact op te nemen met Zuyderland. De instructies in de app zijn volgens betrokkenen duidelijk en patiënten vinden het initiatief prettig. Een patiënte met een eenvoudig letsel aan het been vertelt: “Je hoeft nu niet nog een keer naar het ziekenhuis te komen en daar te wachten op je controle. Thuismeten is zowel voor mij als voor het ziekenhuis voordeliger.”