Nieuwe applicatie zorgt voor slim screenen in geestelijke gezondheidszorg

14 december 2016
Nieuws

Het UMCG ontwikkelde in samenwerking met de TU Twente een applicatie dat ‘slim’ screenen in de geestelijke gezondheidszorg mogelijk maakt. De nieuwe manier van screenen bestaat uit een digitale vragenlijst, die zelf bepaald in welke volgorde intake vragen worden gesteld. Hierdoor kan met minder vragen een betrouwbare diagnose worden gesteld, wat het intakeproces versneld.

Een statische module vormt de kern van de nieuwe screeningsapplicatie. Psycholoog Jan van Bebber van het UMCG is de hoofdauteur van het onderzoek, wat in samenwerking met de Technische Universiteit Twente is uitgevoerd. De digitale vragenlijst moet tijd en frustratie schelen en diagnoses sneller stellen. De applicatie zal in de praktijk voorafgaand aan een intakegesprek met cliënten worden ingezet. Het kan dan de aanwezigheid en ernst van klachten bepalen.

Slim screenen

De digitale vragenlijst is ‘slim’, wat inhoudt dat het zelf inziet welke vraagvolgorde het meest efficiënt is. Zodra de ernst van het probleem voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld, stopt de screening. De patiënt hoeft hierdoor geen niet-relevante vragen meer te beantwoorden, wat tijd en frustratie scheelt.

De vragenlijst zorgt er eveneens voor dat hulpverleners efficiënter kunnen screenen of iemand psychische problemen heeft. Het geeft sneller inzicht in klachten, waardoor verergering hiervan mogelijk voorkomen kan worden.

Vijf domeinen

De huidige, eerste versie van de applicatie richt zich op vijf domeinen: angst, depressie, psychische symptomen van stress en positieve en negatieve symptomen van psychose. Factoren als emotionele steun, vriendschap en tevredenheid met sociale rollen en activiteiten worden eveneens gemeten. Deze laatste spelen een grote rol in de zorgbehoefte van iemand met psychische klachten.

Nieuwe pilot in 2017

De applicatie is getest op 5705 hulpzoekende, niet-psychotische jonge individuen. Vanaf februari 2017 zullen huisartsen en praktijkondersteuners GGZ de applicatie gaan testen. Deze pilot moet uitwijzen of de applicatie in de praktijk goed bruikbaar is en voor de arts de juiste gegevens oplevert. Modules voor traumatische ervaringen en verslavingsproblematiek vormen de volgende uitbreiding voor de applicatie.

Lees hier de wetenschappelijke publicatie van Jan van Bebber over deze slimme applicatie.