Nieuwe CoronaCheck-app, meer duiding tijdstip vaccinatie

11 maart 2021
festival
Overheid
Nieuws

Alweer een corona-app, een website die meldt wanneer iemand aan de beurt is voor een vaccinatie en een apparaat waarmee iemand op alle bekende infectieziekten onderzocht kan worden via één test. Drie nieuwsberichten deze week over digitale instrumenten om sneller een einde te maken aan de coronacrisis of om de informatievoorziening op dit gebied te verbeteren.

Behalve de CoronaMelder is er nu ook de CoronaCheck-app, niet te verwarren met de vorig jaar ingevoerde app die moest duiden of iemand coronagerelateerde symptomen had. De CoronaCheck dient om aan te geven of iemand onlangs een negatieve coronatestuitslag heeft gehad. Bij de twee testfestivals aankomend weekend in Biddinghuizen, wordt de app getest, aldus het ministerie van VWS.

Groen vinkje via CoronaCheck

Elk festival heeft circa 1.500 bezoekers, die van tevoren een coronatest moeten ondergaan. Bij de test krijgen ze een code die ze kunnen invoeren in de CoronaCheck-app. Die maakt een QR-code aan die medewerkers van het festival bij de ingang kunnen scannen. Er verschijnt een een groen vinkje als iemand negatief is getest op het coronavirus.

Bij de vorige testevenementen moesten bezoekers een negatief testresultaat kunnen laten zien: een digitaal of uitgeprint PDF-document in combinatie met een identiteitsbewijs. In de CoronaCheck-app zijn beide gegevens aan elkaar gekoppeld. Dit moet de toegang versnellen. De app is volgens minister De Jonge van VWS alleen bedoeld voor gebruik bij festivals, niet om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld OV of overheidsgebouwen.

Info over tijdstip vaccinatie

Deze week komt er op de website coronavaccinatie.nl een nieuwe module beschikbaar die het mogelijk maakt op te zoeken wanneer iemand ongeveer aan de beurt is voor een vaccinatie. Dit 'Wanneer ben ik aan de beurt?'-onderdeel wordt volgens minister De Jonge (VWS) toegevoegd om de vragen en onrust weg te nemen die bij veel Nederlanders bestaan over hoe lang het nog duurt voor zij gevaccineerd worden.

Mensen kunnen hun leeftijd en hun eventuele aandoening invullen, waarna informatie volgt over wanneer de uitnodiging te verwachten is én wie de vaccinatie toedient, de GGD of de huisarts. De Jonge stelt dat het vaccinatiemoment niet in beton gegoten is, aangezien er nog altijd onzekerheden zijn over leveringen en voorraden van de diverse vaccins.

Brede diagnostiek

Een al langer bestaand testapparaat, dna- en rna-sequencer MinION, is een heel krachtig en klein instrument dat de genen van ziekteverwekkers (bacteriën, virussen, parasieten, schimmels) identificeert. Het wordt al wereldwijd ingezet. In Nederland gebeurt dit onder meer voor diagnostiek van zeldzame stofwisselingsziekten, bij kankeronderzoek en bij het zoeken naar de juiste donor voor de juiste patiënt. In Tanzania is het al gebruikt in onderzoek naar dierziekten, zoals de varkensgriep, aldus de NOS.

Het KNCV Tuberculosefonds wil het device nu ook inzetten voor brede diagnostiek. Het zou een enorme verbetering betekenen volgens het fonds, vooral in arme landen waar de mogelijkheden voor adequate en snelle diagnostiek beperkt zijn. Dit leidt vaak tot onjuiste diagnoses en verkeerde behandelingen. Het Tuberculosefonds is de campagne Nooit meer een pandemie begonnen om de alles-in-één-test te introduceren in Nederland, Tanzania, Kirgizië en Vietnam. Het doel is om in vijf jaar tijd zo'n 130.000 mensen met gezondheidsklachten te testen.

Ongeveer 25.000 mensen worden getest op covid-19 en andere virale infecties, nog eens 25.000 mensen op bacteriële infecties. 35.000 mensen van wie niet duidelijk is waaraan ze lijden, worden breed getest. Die manier van vroeg diagnosticeren van patiënten is bedoeld om in de toekomst pandemieën in de kiem te smoren.

Digitale bestrijding corona

Het afgelopen jaar is al een aantal digitale instrumenten ingevoerd om corona te bestrijden, of om meer duiding over de aanpak ervan te geven. Een bekend instrument is de CoronaMelder-app, ingevoerd om een coronabesmetting sneller op te sporen en andere mogelijke besmette mensen te informeren. Hiernaast wordt de gelijknamige website CoronaMelder.nl momenteel verder opgebouwd en ingericht als centraal punt voor informatie over het nut, de noodzaak en de werking van de app.

Verder werkt VWS zal samen met de GGD’s aan invoering van de app GGD Contact, die bron- en contactonderzoek (BCO) moet ondersteunen. De gefaseerde aanpak is in januari begonnen met praktijktesten in Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant. De praktijktesten houdt in dat GGD-medewerkers in deze regio’s bij het opstarten van een BCO de besmette persoon zullen vragen om de GGD Contact-app te gebruiken om de correcte contactgegevens van hun nauwe contacten aan te leveren. Hiermee moet de kans op fouten in gegevensoverdracht kleiner worden en kan het vervolgproces sneller in gang worden gezet.

Zorg-op-afstand aanbieder Luscii introduceerde met het Amsterdamse OLVG De Corona Check in de eerste golf (maart/april 2020). Deze app – om laagdrempelig te controleren of iemand coronagerelateerde symptomen heeft – werd uiteindelijk landelijk ingevoerd en is tot nu toe door zo’n 200.000 mensen gebruikt.