Nieuwe database voor AI algoritmen

5 februari 2024
Data centrum
AI
Nieuws

Onderzoekers van de University of California, Los Angeles (UCLA) en de University of California, Irvine (UCI) hebben een opslagplaats met gegevens over chirurgische uitkomsten ontwikkeld. De opgeslagen gegevens moeten de onderzoekswereld helpen om nieuwe algoritmen voor artificial intelligence (AI) te ontwikkelen en patiëntresultaten te verbeteren. De database staat bekend als ‘Medical Informatics Operating Room Vitals and Events Repository (MOVER)’ en bestaat uit elektronische medische dossiers (EPD's) en hifi-fysiologische golfvormen.

Er zijn gegevens gemonitord en geregistreerd van ongeveer 59.000 patiënten die 83.500 operaties ondergingen. De gegevens zijn realtime tijdens een medische procedure van minuut tot minuut gemeten en geregistreerd. De opslagplaats voor data bevat de medische en de chirurgische geschiedenis van ieder patiënt. Zo wordt onder meer het medicijngebruik en eventuele complicaties na een operatie genoteerd. Al deze gegevens kunnen inzichten bevatten in de patiëntresultaten die nuttig kunnen zijn als ze in AI-modellen worden opgenomen.

AI maakt tijd vrij

Een van de gebieden waarbij AI in de operatiekamer kan helpen is bij de anesthesiologie. Kunstmatige intelligentie kan de tijd van anesthesiologen in de OK helpen vrijmaken. Zo kan de AI-pijnherkenningstool bijvoorbeeld pijn detecteren voor, tijdens en na de operatie.

“Deze informatie is werkelijk informatie die artsen en het zorgteam gebruiken om klinische beslissingen te nemen in de acute zorg”, zo stelt Maxime Cannesson, MD, PhD, professor en voorzitter van anesthesiologie en peri-operatieve geneeskunde aan de David Geffen School of Medicine aan de UCLA in het bijbehorend persbericht.

Wereldwijde verbetering

Voorheen was er geen enkele opslagplaats waar een zeer grote hoeveelheid gegevens, waaronder de fysiologische golfvormen, toegankelijk is voor onderzoekers. Aan de opslagplaats voor data wordt sinds 2012 gewerkt omdat er behoefte was aan gegevens van naar peri-operatieve chirurgie. De onderzoekers merkten op dat de bestaande, publiekelijk beschikbare databases met chirurgische resultaten beperkt zijn.

Verwacht wordt dat MOVER de onderzoeksgemeenschap helpt om nieuwe algoritmen te ontdekken en nieuwe voorspellende instrumenten te ontwikkelen zodat de zorg voor chirurgische patiënten wereldwijd wordt verbeterd.

Grotere opslagplaats met anonieme gegevens

In de toekomst wil het onderzoeksteam de dataset delen, die beschikbaar is voor onderzoekers die een datagebruikovereenkomst (DUA) ondertekenen. Verder maakt UCLA deel uit van het ‘Bridge to AI’-initiatief van de National Institutes of Health (NIH), waarbij de MOVER-gegevens over verschillende instellingen worden gestandaardiseerd om een ​​grotere opslagplaats te creëren.

\Het onderzoeksteam onderstreepte dat privacy en transparantie belangrijke issues zijn bij het ontwikkelen van MOVER. “Er is veel de-identificatie doorgevoerd. Er is geen patiëntidentificatie, geen datum van de operatie. Bij patiënten ouder dan 90 jaar is hun leeftijd niet beschikbaar”, licht Cannesson toe. Dit onderzoek is slechts één poging om AI in de perioperatieve zorg te bevorderen.

AI bij transplantatie

In een interview in augustus met HealthITAnalytics deelden experts van Mayo Clinic hoe het gezondheidszorgsysteem werkt aan de ontwikkeling van AI-instrumenten om te innoveren op het gebied van orgaantransplantaties, met name op het gebied van het voorkomen van de noodzaak van transplantaties, het verbeteren van het matchen van donoren, het vergroten van het aantal bruikbare organen, het voorkomen van orgaanafstoting en het bevorderen van de zorg na transplantatie.

Ook de Boston Consulting Group (BCG) ziet voor 2024 een steeds grotere rol weggelegd voor Artificial Intelligence (AI) in de gezondheidszorg. In hun onderzoek zien ze dat AI onder meer bijdraagt aan de ontwikkeling van geneesmiddelen maar ook aan bedrijfsprocessen zoals de factureren