Nieuwe IZA Routekaart voor medisch specialistisch zorg

11 juni 2024
Zorgtransitie
Nieuws

De routekaart die de IZA-doelstellingen voor medisch specialistische zorg in kaart brengt, is geactualiseerd. Dit is mede gebeurd naar aanleiding van een bijeenkomst op 19 april waarbij meer dan honderd experts samen kwamen om te overleggen. Onder de naam ‘IZA Digitaliseringsroutekaart in actie: concrete stappen’ werden voornemens rondom digitalisering concreter gemaakt. Zorginstellingen kunnen deze doelstellingen opnemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen.

Vertegenwoordigers van de NFU, NVZ, ZN, FMS, Nictiz, VZVZ, V&VN, DHD, VWS, Epic, NEXUS en Chipsoft kwamen medio april bijeen om te praten over de IZA-routekaart. Een belangrijke constatering is dat de landelijke keuzes op het gebied van digitalisering in de medisch-specialistische zorg breder bekend moeten zijn. Het gaat daarbij om keuzes rondom Eenheid van Taal, een landelijk dekkend netwerk en generieke functies die nodig zijn om systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen.

Oplossingen en digitalisering

Ook werd geconcludeerd dat de urgentie om keuzes te maken, sterker en breder worden gevoeld. Momenteel worden er oplossingen geprobeerd die in 2024 of 2025 technisch klaar zijn om te gaan implementeren. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en verschillende NEN-normen gaan ziekenhuizen verplichten om deze oplossingen over te nemen.

Op 19 april werd niet alleen gekeken naar de noodzakelijke bijstellingen van de routekaart. De deelnemers benoemden ook wat er nog meer nodig is om digitalisering te bevorderen. Zo is geconcludeerd dat er een ‘cross-sectorale’ blik nodig is die de medisch-specialistische zorg overstijgt. Daarnaast is er behoefte aan landelijke keuzes en snelle duidelijkheid daarover, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijke programma Implementatie Generieke Functies.

Eenheid van Taal

Ook is er financiering nodig voor de implementatie in organisaties van bijvoorbeeld Eenheid van Taal of voor een landelijk dekkend netwerk. De deelnemers gaven aan dat er meer samenhang nodig is tussen de landelijke programma's en oplossingen. Eind vorig jaar liet de Federatie Medisch Specialisten weten dat de vaak gebrekkige databeschikbaarheid een spelbreker kan worden bij het realiseren van het IZA.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef de koepelorganisatie destijds: “Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren en gerealiseerde wetgeving is de nijpende situatie die wij eerder onder uw aandacht brachten niet veranderd. Nog steeds is regelmatig is de juiste informatie, niet op de juiste plek op het juiste moment.”

Ambities

Het IZA staat vol ambities waar de medische specialisten achter staan. Alleen zien ze dat de randvoorwaarden om dit te bereiken nog niet op orde zijn. Een belangrijke randvoorwaarde die volgens hen bijvoorbeeld nog niet is gerealiseerd is optimale data-uitwisseling. De nieuwe routekaart moet helpen om de data-uitwisseling te verbeteren.