Nieuwe open databank geeft inzicht in gemoedstoestand gamers

di 6 juni 2023 - 11:00
PowerWash-Simulator
Onderzoek
Nieuws

Voor het eerst in de geschiedenis hebben gamers vrijwillig meegewerkt aan een realtime onderzoek naar hun gemoedstoestand tijdens het spelen van een game. Ze gaven tijdens het spelen van een onderzoekseditie van de game Powerswash Simulator door hoe ze zich voelden. Met al die gegevens werd door onderzoekers van de Universiteit van Oxford en Tilburg University, in samenwerking met videogameontwikkelaar FuturLab, een open databank ontwikkeld, die misschien zelfs wel de grootste databron ter wereld is rond het thema ‘gamen & welzijn’.

Voor de studie werd data van meer dan 11.000 gamers uit 39 landen verzameld. Dit gebeurde gedurende een periode van 222 dagen, van augustus 2022 tot maart 2023. Zo ontstond een nieuwe open online databank, waarmee het beter mogelijk wordt om de effecten van het spelen van games op het welzijn van de spelers te bestuderen. Het team gaat nu gedetailleerde statistische analyses van de PowerWash-dataset uitvoeren en de bevindingen worden de komende maanden gepubliceerd, wederom in samenwerking met FuturLab.

Slimme onderzoekseditie van game

Voor dit unieke onderzoek ontwikkelden de wetenschappers een speciale  versie van de game PowerWash Simulator voor onderzoeksdoeleinden. In deze game moeten spelers gebieden, objecten en voertuigen schoonmaken in de fictieve plaats Muckingham. Gedurende de game krijgen ze al maar gereedschap in handen zoals state of the art hogedrukspuiten, waarmee ze bijvoorbeeld een heel vuil gebouw een flinke opfrisbeurt kunnen geven. Tijdens het spel bouwen ze hun schoonmaakbedrijf steeds verder uit. De eenvoudige gameplay van het spel, dat ooit begon als geïmproviseerd zelfhulpmiddel, staat garant voor ontspanning en plezier. Dankzij de onderzoekseditie kon het welzijn van de spelers gedurende meerdere momenten tijdens het gamen in kaart worden gebracht. Concreet werden de psychologische ervaringen en de gemoedstoestand van de spelers gemonitord via in-game berichten en een responssysteem. Al die gegevens werden verzameld in een reusachtige databank.

Grootste databank ter wereld

In de praktijk wordt er heel veel gepubliceerd over de impact van games op de geestelijke gezondheid van spelers, maar veel bewijs over die vermeende effecten, negatief of juist positief, is er eigenlijk nauwelijks. Dr. Matti Vuorre, eerste auteur en universitair docent aan Tilburg University, licht toe: "Hoewel er veel zorgen bestaan over de impact van games op de geestelijke gezondheid en het welzijn van spelers, bestaat er weinig empirisch bewijs dat deze zorgen terecht of onterecht zouden zijn. In samenwerking met FuturLab zijn wij hiernaar op zoek gegaan, door real-timedata te verzamelen over hoe mensen zich voelen terwijl ze aan het gamen zijn. Dit is een bijzondere aanpak omdat er voortdurend de vinger aan de pols wordt gehouden, terwijl het meeste gameonderzoek zich vooral richt op hoe mensen zich enige tijd na het spelen voelen. Die nieuwe realtime aanpak  heeft een volledig transparante onlinebron van gamedata opgeleverd,  die in zijn soort misschien wel de grootste databank ter wereld is.”

Onderzoek blijkt gamechanger

Professor Andrew Przybylski van het Oxford Internet Institute aan de Universiteit van Oxford, co-auteur en projectleider onderstreept net als zijn collega het grote belang van dit bijzondere onderzoek. Hij wijst er op dat veel onderzoeken tot nu toe grotendeels gedaan zijn in gekunstelde omstandigheden of op basis van een beperkte data op basis van zelfrapportages. “Het doel van onze studie was om een kader van best practices te ontwikkelen voor onderzoekers, psychologen en datawetenschappers die zich bezighouden met games en de impact daarvan op geestelijke gezondheid en welzijn. Onze dataset is gepubliceerd als open bron om collega's in het werkveld te helpen verder en dieper te graven, en zo tot meer begrip te komen van de psychische staat van gamers. Deze studie is een echte gamechanger, die de black box van gaming voor eens en altijd heeft geopend!”