Nieuwe pilot IKNL ondersteunt ziekenhuizen met herinrichting EPD’s

ma 24 april 2017 - 19:08
Nieuws

Een nieuwe pilot van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ondersteunt ziekenhuizen in het herinrichten van EPD’s volgens een landelijke informatiestandaard voor borstkanker. Met het in gebruik nemen van deze standaard zetten de deelnemende ziekenhuizen een stap in het verhogen van de kwaliteit van MDO-verslaglegging. De informatiestandaard moet ook zorgen voor het verbeteren van elektronische uitwisseling en meervoudig gebruik van eenmalig vastgelegde patiëntgegevens.

Het Amphia, UMC Utrecht, Radboudumc, Jeroen Bosch Ziekenhuis en AMC maken deel uit van de pilot in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De pilot moet ziekenhuizen helpen een landelijke informatiestandaard voor MDO-verslaglegging te implementeren. Het UMC Utrecht en Amphia ziekenhuis hebben de implementatie van de informatiestandaard afgerond. IKNL faciliteerde de totstandkoming van de informatiestandaard voor borstkanker, die goedkeuring van het NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) ontving.

Verbetering van MDO’s

Om zorg voor oncologische patiënten tussen verschillende afdelingen af te stemmen, maken ziekenhuizen veelvuldig gebruik van multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Deze MDO’s vinden plaats op zowel organisatorisch als regionaal niveau, wat oncologische netwerken creëert. IKNL adviseert en ondersteunt zorgprofessionals bij het organiseren, opzetten en verbeteren van MDO’s. De nieuwe landelijke informatiestandaard voor borstkanker is hier een stap in.

Met toestemming van de patiënt

De informatiestandaard biedt een eenduidige wijze van vastleggen van patiëntgegevens. Dit moet orde scheppen in een dossier waarin meerdere zorgprofessionals informatie in delen. De gegevens van een patiënt zijn bovendien elektronisch uit te wisselen, waardoor handmatig overnemen niet langer nodig is. De patiënt geeft toestemming alvorens zorgprofessionals het dossier onderling mogen delen.

De herinrichting maakt het voor zorgprofessionals mogelijk een koppeling te creëren met beslissingsondersteuningssystemen, waardoor richtlijnaanbevelingen, uitkomsten van predictiemodellen en trial alerts automatisch online beschikbaar worden.

Gegevens vaker inzetten

De patiënt geeft eveneens toestemming zijn of haar gegevens in te zetten voor meerdere doeleinden. Zo kunnen de gegevens in het vernieuwde EPD voor registratie in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) gebruikt worden. Ook zijn gegevens in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, of overdracht naar de huisarts.

Momenteel is 30% van de items vastgelegd in het MDO-verslag herbruikbaar voor registraties zoals de Nederlandse Kankerregistratie. Een koppeling met pathologie- en radiologiesystemen moet dit percentage in de toekomst laten toenemen.

De ontwikkeling van deze standaard en de pilot maken deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. De betrokken ziekenhuizen en IKNL werken hierbinnen ook samen in het project Registratie aan de bron.